• Lidé
  • doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD.


  • Kancelář: 2.39

  • e-mail: blanka.knotkova@fhs.cuni.cz


Konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:

Doc., 2009

Filozofická fakulta, Univerzita v Nitře, Slovensko

Katedra kulturologie


Ph.D., 2000

Filosofická fakulta UK, Praha

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky


PhDr., 1982

Filosofická fakulta UK, Praha

Orientalistika, Asijské a africké kultury


Pracovní praxe:

Indologický ústav FF UK (1995-2001), doktorandka, odborná asistentka


Institut politologických studií FSV UK (1993-2003), odborná asistentka (2002-3 členka Akademického senátu)


Katedra genderových studií FHS UK (od 2004-5 dosud), odborná asistentka, od 2009 docentka (2008-11 členka Akademického senátu, 2007-9 vedoucí katedry)


Katedra asijských studií MUP (od 2011 dosud), docentka, garantka oboru


Publikační činnost:

Knižní monografie:

Základy asijských náboženství, ed. (Praha: Karolinum, 2005.)


Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Dějiny států. 1. vyd. (Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003.)


Poesie bengálského modernismu v komparativním kontextu. 1. vyd. (Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003.)


Bangladéšské hledání smysluplné demokracie (Praha: Dharma Gaia, 1995).


Překlady:

John Steinbeck: Plameny zářivé. Praha, Svoboda 1994.


Zmizení zvláštního vlaku. (Výbor z viktoriánských povídek. Spoluautorství překladu). Praha, Svoboda 1995.


Na prahu štěstí. Výbor z bengálské poesie 20. století. Praha, H&H 1997


Ženy, muži a společnost (Praha: Karolinum, 2003.) Spoluautorství překladu.


Hlavní odborné studie:

"Search For Modernity In Post-Tagore Bengali Poetry" (A Case Study of Purnendu Patri's Poems). ArOrLXI/1993, s. 395-400.


"Some Remarks on Literary Analysis of the Symbolical Patterns in Ancient Tamil Poetry". In: Pandanus'98. Ed. J. Vacek, B. Knotková. Signeta, Prague 1999, s. 67-80.


"The Role of Woman in the Poetry of two Bengali Modernists". ArOr 68/3, August 2000, s. 433-440.


The Motif of Water/River in the Poetry of Sunil Gangopadhyay. In: Pandanus 2000. Ed. J. Vacek. Signeta, Prague 2000, s. 103-117.


"Peaceful Revolution - Another Attempt to Combatt Illiteracy in Bangladesh". Archiv Orientální LII/2, Academia, Praha 1984, s. 142-149.


"Problematické pokusy o politickou stabilizaci v Bangladéši od jeho vzniku do dnešní doby". Zprávy CSOXXV/1, 1984, s. 18-34.


"Ziaur Rahman's Attempt to Stabilize the Political Power in Bangladesh. A Comparative Study". ArOr LIV/4, 1986, s. 323-335.


"Technical Education in Bangladesh and its Realation to Socio-Economic Development". In: Problémy vedeckotechnického pokroku v rozvojových zemích. Sborník CSO, Praha 1987, s. 299-306.


"Tribes in the Chittagong Hill Tracts: A Dilemma Between Political Integration and Their Requirements of Autonomy". In: Otakar Pertold and South Asian Studies. Centenary Commemoration Volume. Czechoslovak Society for International Relations, Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague 1986, s. 149-156.


"Ádhunik cek sáhityer samkšipta ruprekha (Stručný nástin české literatury). Předmluva k bengálským překladům". A. G. Miroslav Holub o tár kabitá (Miroslav Holub a jeho básně). Debkumár Basu, Kalkátá 1987, s. 4-6.


Editorská činnost:

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. 2011. Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies o.p.s., 223 s.


KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. 2010. Tváří v tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies o.p.s., 198 s.


KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka a kol. 2008. Obrazy ženství v náboženských kulturách. Praha: Paseka, 351 s.


KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka (ed.). 2007. Ročenka Katedry genderových studií 2005-2006. Praha: Katedra genderových studií FHS UK.


KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka (ed.). 2005. Konstruování genderu v asijských literaturách. Praha: Česká orientalistická společnost.


KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka (ed.). 2004 a 2005. Základy asijských náboženství I (2004) a II (2005). Praha: Univerzita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum.Zvaná účast na zahraničních konferencích, zvané přednášky:

Indická republika: 2000, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (Kolkata, Dillí, Bardhamán, Banasthali, Santiniketan, Silchar – konference a zvané přednášky, Silchar – jedna z keynote speakerů);


Turecko: 2014 (keynote speaker na sympoziu genderových studií, Giresun University)


Filipíny: 2010 (zvaná účast, Mezinárodní seminar ASEF s genderovou tematikou);


Polsko: 2004 (Kraków, zvaná účast na konferenci), 2008 (Kraków, zvané přednášky); 2010 (Kraków, zvaná účast na konferenci a zvané přednášky); Slovensko: 2007 (Bojnice, zvané přednášky v rámci Letní školy Univ. Komenského v Bratislavě), 2009 a 2013 (UKF Nitra – zvané přednášky);


Velká Británie: 2000 (Edinburgh University, konference);


Španělsko: 2006 (Sevilla, konference)


Granty a stipendia:

Hostující pobyt na Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNC - New Delhi, Jadavpur University - Kalkata, Maisur University - Maisúr) leden a únor 2000


Výzkumný pobyt v Indické republice, stipendium Českého literárního fondu a Indian Council for Cultural Relations - 1993


Další odborné aktivity:

Členka Akademické rady genderových studií (2003-)


členství v České (dříve Československé) společnosti orientalistické


členství ve Sdružení přátel Indie


členství v Obci překladateelů (1993-)


členství v European Network of Bangladesh Studies


Poslední změna: 23. březen 2022 21:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám