• Lidé
  • Tereza Jiroutová Kynčlová

Tereza Jiroutová Kynčlová

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová


Oborové zaměření:

feministicky orientovaná literární teorie, gender v literatuře, postkoloniální a dekoloniální studia, současná etnická a regionální literatura USA, chicanská literatura, teorie hranice, kulturní studiaKontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované kurzy:

viz SIS   


Vzdělání:


2017 Ph.D. / anglická filologie / Filozofická fakulta, Univerzita Karlova (disertační práce: Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics; udělena Cena Martina Hilského za vynikající disertační práci)


2009 Mgr. / genderová studia / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova 2


2005 Mgr. / anglistika-amerikanistika a politologie / Filozofická fakulta, UK
PUBLIKAČNÍ ČINNOST


KNIHY


Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011; společně s Dagmar Pegues.

Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie, Praha: Gender Studies, 2016; spolueditorka Blanka Knotková Čapková.HOSTUJÍCÍ EDITORKA


Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu, speciální číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, společně s Blankou Knotkovou Čapkovou “Editorial: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 2-15.KAPITOLY V KNIZE


“Queering ang Gendering Aztlán: Anzaldúa’s Feminist Reshaping of the Chicana/o Nation in the U.S.-Mexico Borderlands” in Elbert Decker, Jessica, Winchock Dylan (eds.), Borderlands and Liminal Subjects: Transgressing the Limits in Philosophy and Literature. New York, Palgrave, Macmillan, 2017, Pp. 145-166.


“Ke Slavoji Žižekovi” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 625-632; společně s Tomášem Chudým


“K Janice Radwayové” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 239-245.


“Ethnicity, Nationality, and Race: Two Stories of/on Borders” in El Mundo Zurdo 3, eds. Larissa Mercado-López, Sonia Saldívar-Hull, and Antonia Castañeda, San Francisco: Aunt Lute Books, 2013, Pp. 75-90.


“Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, eds. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 639-647.


“Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, ed. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 621-629.


“La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.


“Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice” in Matonoha, Jan (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu, Praha: AV ČR, 2010, Pp. 91-103.


“Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou and Janem Matonohou


“Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.


“Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; společně s Irenou Smetáčkovou, Kristýnou Ciprovou a Lindou Sokačovou.


“Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in: Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.


“Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.ČLÁNKY V IMPAKTOVANÝCH ČASOPISECH


“Prospects of Anzaldúan Thought for a Czech Future“ in SIGNS: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 37, No. 1, Autumn 2011, Pp. 23-29.ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH


“A Contextual Interpretation of This Bridge Called My Back: Nationalism, Androcentrism and the Means of Cultural Representation” in Camino Real. Estudios de las Hispanidades Norteamericanas, Vol. 10, No. 13, 2018, Pp. 27-45.


“Tři proti dualismu: Postkoloniální re/interpretace hybridních postav chicanské femininity” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 56-77.


“On Border and On Murder: Juárez Femi(ni)cides” in Central European Journal of International and Security Studies; Vol.3, 2015, Pp. 154-174.


“Elastic, Yet Unyielding: The U.S.-Mexico Border and Anzaldúa's Oppositional Rearticulations of the Frontier” in European Journal of American Studies, Vol.9, No. 3, 2014, unpag. http://ejas.revues.org/10384.


“Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee‘s Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness” in Families: A Journal of Representations; Vol. 9 No. 2 & Vol. 10, No. 1, 2012, Pp. 74-94.


“Teorie (mexickoamerické) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum; Vol. 13, No. 2, 2012, Pp. 50-59.


“Interpreter, Inerlocutor, Intermediary, Traitress: An Exemplary Figure in Chicana Literature and Culture“ in British and American Studies Annual; Vol. 5, 2012, Pp. 95-111.


“Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2/2006, Pp. 51-57.


“Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.RECENZE


“Literární kritika jako feministická platforma“ in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 159-163.


“Dialogy o dialogu” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1/2013, Pp. 101-104.


“Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, 1/2011, Pp. 124-128.


“Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky – recenze” in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.


“V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.


“Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová.” Překlad: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.


“Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in www.ta-gita.cz 12.9.2007.PŘEKLADY


Žižek, Slavoj: “Přízrak ideologie“ in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literature, Praha: Academia, 2014, Pp. 633-678.


Radway, Janice: “Institucionální prostředí a vydávání milostné beletrie” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 246-291.


Colebrook, Claire: “Od radikálních reprezentací k tělesnému stávání se: Feministická filosofie Genevieve Lloydové, Elizabeth Groszové a Moiry Gatensové” in Česká literatura, Vol. 62, No. 4, 2014, Pp. 600-618.


Giddens, Anthony: Sociologie, Praha: Argo, 2013. (spolupřekladatelky: Blanka Knotková Čapková, Zuzana Krulichová a Daniela Orlando)


Překlady povídek chicanských autorek Glorie Anzaldúy, Sandry Cisneros, Heleny Márie Viramontes, Almy Luz Villanuevy, Giny Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.


Guðmundsdóttir, Sigþrúður: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.


Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY


“Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17. Odborné komentáře k textům in GITA černá na bílé, eds. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Praha: Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007.


“Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, Číslo 4/2003, Praha: V-Press.GRANTY


2009 – 2011 řešitelka grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy, č. 259210; Antologie povídek amerických regionálních spisovatelek: jižanská a chicanská ženská literatura, společně s Dagmar Pegues.


2008 Sasakawa Foundation, Visiting Researcher, University of Texas, Austin, USA

Poslední změna: 6. březen 2019 21:25 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám