• Lidé
  • Tereza Jiroutová Kynčlová

Tereza Jiroutová Kynčlová

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová


Oborové zaměření: feministicky orientovaná literární teorie, postkoloniální studia, současná etnická literatura USA, chicanská literatura, teorie hranice, regionalismus v literatuře USA


Kontakt a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované kurzy:

viz SIS   


Vzdělání:


Mgr., 2009, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, genderová studia


Mgr., 2005, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, anglistika-amerikanistika a politologie


Ph.D. studium, Ústav anglofonních literature a kultur, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova


Publikační činnost


Knihy:


Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011; společně s Dagmar Pegues

(Projekt byl financován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.)


Kapitoly v knize:


“Ke Slavoji  Žižekovi” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 625-632; společně s Tomášem Chudým


“K Janice Radwayové” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 239-245.


“Ethnicity, Nationality, and Race: Two Stories of/on Borders” in El Mundo Zurdo 3, eds. Larissa Mercado-López, Sonia Saldívar-Hull, and Antonia Castañeda, San Francisco: Aunt Lute Books, 2013, Pp. 75-90.


“Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, eds. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 639-647.


“Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, ed. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 621-629.


“La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.


“Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice” in Matonoha, Jan (ed.), Česká literatura v perspektivách genderu, Praha: AV ČR, 2010, Pp. 91-103.


“Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou a Janem Matonohou


“Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.


“Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; s Irenou Smetáčkovou, Kristýnou Ciprovou a Lindou Sokačovou


“Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in:  Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.


“Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.


Články v recenzovaných časopisech:


“On Border and On Murder: Juárez Femi(ni)cides“ in Central European Journal of International and Security Studies; Vol.3, 2015, Pp. 154-174.


http://www.cejiss.org/issue-detail/on-border-and-on-murder-juarez-femi-ni-cides


http://static.cejiss.org/data/uploaded/1449937726359176/Article%2009.pdf


“Elastic, Yet Unyielding: The U.S.-Mexico Border and Anzaldúa's Oppositional Rearticulations of the Frontier“ in European Journal of American Studies, Vol.9, No. 3, 2014, nestránkováno.


http://ejas.revues.org/10384


“Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee's Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness“ in Families: A Journal of Representations; Vol. 9 No. 2 & Vol. 10, No. 1, 2012, Pp. 74-94.


“Teorie (mexicko‑americké) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy“ in Gender, rovné příležitosti, výzkum; Vol. 13, No. 2, 2012, Pp. 50-59.


“Interpreter, Inerlocutor, Intermediary, Traitress: An Exemplary Figure in Chicana Literature and Culture“ in British and American Studies Annual; Vol. 5, 2012, Pp. 95-111.


„Prospects of Anzaldúan Thought for a Czech Future“ in SIGNS: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 37, No. 1, Autumn 2011, Pp. 23-29.


“Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2/2006, Pp. 51-57.


“Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.


Recenze:


“Dialogy o dialogu” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1/2013, Pp. 101-104.


“Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky – recenze”, in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.


“V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.


“Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová”. Translation: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.


“Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in www.ta-gita.cz 12.9.2007.


Překlady:


Colebrook, Claire: “Od radikálních reprezentací k tělesnému stávání se: Feministická filosofie Genevieve Lloydové, Elizabeth Groszové a Moiry Gatensové” in Česká literatura, Vol. 62, No. 4, 2014, Pp. 600-618.


Radway, Janice: “Institucionální prostředí a vydávání milostné beletrie” in Müller,Richard,Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literature, Praha: Academia, 2014, Pp. 246-291.


Žižek, Slavoj: “Přízrak ideologie“ in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 633-678.


Giddens, Anthony: Sociologie, Praha: Argo, 2013.

(Společně s Blankou Knotkovou Čapkovou, Zuzanou Krulichovou a Danielou Orlando.)


Guðmundsdóttir, Sigþrúður: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.


Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.


Překlady povídek od Glorie Anzaldúy, Sandry Cisneros, Heleny Márii Viramontes, Almy Luz Villanuevy, Giny Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.


Popularizační články:


“Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, 1/2011, Pp. 124-128.


“Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17.


Kritické komenřáře v knize GITA černá na bílé, ed. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Praha: Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008; společně s Blankou Knotkovou Čapkovou


“Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007.


“Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, Číslo 4/2003, Praha: V-Press.


Granty a stipendia:


2009 – 2011 grant Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 259210 na překlad a vydání editované antologie povídek amerických regionálních spisovatelek jižanské a chicanské literatury


2/2008-5/2008 Výzkumný pobyt na University of Texas, Austin, USA


1/2002-6/2002 University of New Orleans, New Orleans, USA


9/2008 Indigenous Cultures and Knowledges Summer School, Universität Konstanz, Konstanz, Germany


9/2006 Gender Studies Summer School NOISE, Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands


9/2005 Gender Studies Summer School NOISE, Linköpings Universitet, Sweden


7/1999-8/1999 American Studies Suffolk University Summer Program, Suffolk University, Boston, USA


Poslední změna: 12. říjen 2018 19:42 
Sdílet na:  
Pozvánky

ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám