• Knihovna

Knihovna

Knihovna Fakulty humanitních studií

Knihovna FHS UK


Knihovna Gender Studies o.p.s.

Jako svou oborovou knihovnu využívá Katedra genderových studií FHS UK knihovnu neziskové organizace Gender Studies, o.p.s., která je největší veřejnou knihovnou svého druhu a rozsahu v České republice a ve střední Evropě. Knihovna GS byla založena v roce 1991 socioložkou Jiřinou Šiklovou a zaměřuje se na tyto tématické oblasti: ženská a mužská studia, feministickou teorii, historii ženského hnutí, genderové aspekty v sociologii, náboženství, filozofii, psychologii, sexualitu, postavení žen a mužů ve společnosti, rodině a v zaměstnání. Součástí fondu je beletrie a poezie ženských autorek.


Na stránky knihovny se dostanete přes portál www.genderstudies.cz


Knihovna GS nabízí:

  • knihy, periodika a "šedou literaturu" (firemní publikace, publikace z konferencí, working papers) - ve třech jazycích - českém, anglickém a německém

  • archív - ženské časopisy; výroční zprávy Minervy a Ženského výrobního spolku; soukromá korespondence a část pozůstalosti Elišky Krásnohorské

  • výstrižky z novin a časopisů - z českých a anglických periodik (do roku 2000)


Katalog knihovny GS:

dvojjazyčný on-line katalog je přístupný 

  • při vyhledávání mimo knihovnu použijte odkaz www.genderstudies.cz >> knihovna >> katalog knihovny on-line


Další služby:

  • meziknihovní výpujční služby - pro čtenáře/-ky a pro knihovny slouží k získání dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny GS. Na požádání lze zaslat buď dokument nebo jeho kopii. MVS je poskytovaná zdarma, náklady (poštovné a kopie) jsou zpoplatněné dle aktuálního ceníku (přístupný na webových stránkách GS)

  • reprografické služby - 1,50 Kc / 1xA4, archiválie 5,- Kc / 1xA4

  • referenční služby - prostřednictvím těchto služeb knihovna poskytuje faktografické informace a informace o zdrojích. E-mailem zasílá bezplatné stručné konkrétní odpovědi, krátké seznamy knih, časopisů nebo internetových odkazů

  • přístup k internetu - zdarma pro registrované čtenáře/ky

  • EBSCO - plnotextová databáze z oblasti humanitních a společenských věd

 


E-mail:


Poslední změna: 5. listopad 2020 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


tajemnice studijního programu


tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám