• Knihovna

Knihovna

Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

Knihovna T.G.M.


Knihovna Gender Studies o.p.s.

Jako svou oborovou knihovnu využívá Katedra genderových studií FHS UK knihovnu neziskové organizace Gender Studies, o.p.s., která je největší veřejnou knihovnou svého druhu a rozsahu v České republice a ve střední Evropě. Knihovna GS byla založena v roce 1991 socioložkou Jiřinou Šiklovou a zaměřuje se na tyto tématické oblasti: ženská a mužská studia, feministickou teorii, historii ženského hnutí, genderové aspekty v sociologii, náboženství, filozofii, psychologii, sexualitu, postavení žen a mužů ve společnosti, rodině a v zaměstnání. Součástí fondu je beletrie a poezie ženských autorek.


Na stránky knihovny se dostanete přes portál www.genderstudies.cz


Knihovna GS nabízí:

  • knihy, periodika a "šedou literaturu" (firemní publikace, publikace z konferencí, working papers) - ve třech jazycích - českém, anglickém a německém

  • archív - ženské časopisy; výroční zprávy Minervy a Ženského výrobního spolku; soukromá korespondence a část pozůstalosti Elišky Krásnohorské

  • výstrižky z novin a časopisů - z českých a anglických periodik (do roku 2000)


Katalog knihovny GS:

dvojjazyčný on-line katalog je přístupný 

  • při vyhledávání mimo knihovnu použijte odkaz www.genderstudies.cz >> knihovna >> katalog knihovny on-line


Další služby:

  • meziknihovní výpujční služby - pro čtenáře/-ky a pro knihovny slouží k získání dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny GS. Na požádání lze zaslat buď dokument nebo jeho kopii. MVS je poskytovaná zdarma, náklady (poštovné a kopie) jsou zpoplatněné dle aktuálního ceníku (přístupný na webových stránkách GS)

  • reprografické služby - 1,50 Kc / 1xA4, archiválie 5,- Kc / 1xA4

  • referenční služby - prostřednictvím těchto služeb knihovna poskytuje faktografické informace a informace o zdrojích. E-mailem zasílá bezplatné stručné konkrétní odpovědi, krátké seznamy knih, časopisů nebo internetových odkazů

  • přístup k internetu - zdarma pro registrované čtenáře/ky

  • EBSCO - plnotextová databáze z oblasti humanitních a společenských věd

 


E-mail:


Poslední změna: 25. listopad 2016 10:12 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám