• pro uchazečky a uchazeče

pro uchazečky a uchazeče

Katedra genderových studií FHS UK

Katedra genderových studií FHS UK otevírá další ročník dvouletého navazujícího magisterského programu v prezenční i kombinované formě. Nově od ZS 2017 nabízíme také magisterský program genderových studií v anglickém jazyce. Náš studijní program jako jediný v České republice umožňuje získání magisterského titulu (Mgr. nebo M.A., dle jazykové formy) v oboru genderových studií.


Co magisterský program GS nabízí?

· Prezenční i kombinovanou formu studia

· Interdisciplinární pojetí

· Kvalitní pedagogické zázemí

· Interaktivní metody výuky

· Úzkou spolupráci studujících s vyučujícími

· Výběrové kurzy v anglickém jazyce

· Zapojení do výzkumných projektů katedry

· Možnost spolupráce s neziskovými a nestátními organizacemi v oboru

· Stipendijní ohodnocení vynikajících studijních výsledků

· Spolupráci s univerzitami v ČR a zahraničí


Absolventky a absolventi se mohou uplatnit např. v organizacích státních, nevládních, mezinárodních i v institucích Evropské unie, ale i v komerční a podnikatelské sféře, zejména v následujících oblastech:

· Veřejná a sociální politika a prosazování politiky rovných příležitostí

· Genderové audity, PR agentury a personalistika

· Rozvoj občanské společnosti, prosazování práva na jinakost a mezikulturního dialogu

· Boj proti různým formám násilí a diskriminace

· Odborná a pedagogická činnost


Přijímací zkoušky do programu GS

Veškeré informace týkající se administrativních záležitostí přijímacího řízení na FHS UK (termíny, přihlášky, studijní nabídka, přijímací zkouška z cizího jazyka, atd.) naleznete na webových stránkách FHS UK, v sekci Uchazeči.


Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského programu genderových studií FHS UK naleznete v oborové sekci GS v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty.

Poslední změna: 18. listopad 2017 15:25 
Sdílet na:  
Pozvánky

Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist EpistemologiesSrdečně všechny zveme na přednášku dr. Liu Xin z helsinské univerzity s názvem Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies, která se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 od 10.30 do 12 hodin v budově FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín) v místnosti FHS 1.


Pozvánky

Panelová diskuse Gender pod palbouJak vypadá aktuální česká diskuse o genderových tématech? Máme se bát "genderové ideologie"? Jak v České republice zarezonovala kampaň #MeToo? Proč je tak vyhrocená diskuse o tzv. Istanbulské úmluvě?


I o těchto otázkách budeme diskutovat v rámci panelové diskuse, kterou pořádá Genderová expertní komora ČR a která se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu od 14 do 17.30 hodin v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám