• pro uchazečky a uchazeče

pro uchazečky a uchazeče

Katedra genderových studií FHS UK

Katedra genderových studií FHS UK otevírá další ročník dvouletého navazujícího magisterského programu v prezenční i kombinované formě. Nově od ZS 2017 nabízíme také magisterský program genderových studií v anglickém jazyce. Náš studijní program jako jediný v České republice umožňuje získání magisterského titulu (Mgr. nebo M.A., dle jazykové formy) v oboru genderových studií.


Co magisterský program GS nabízí?

· Prezenční i kombinovanou formu studia

· Interdisciplinární pojetí

· Kvalitní pedagogické zázemí

· Interaktivní metody výuky

· Úzkou spolupráci studujících s vyučujícími

· Výběrové kurzy v anglickém jazyce

· Zapojení do výzkumných projektů katedry

· Možnost spolupráce s neziskovými a nestátními organizacemi v oboru

· Stipendijní ohodnocení vynikajících studijních výsledků

· Spolupráci s univerzitami v ČR a zahraničí


Absolventky a absolventi se mohou uplatnit např. v organizacích státních, nevládních, mezinárodních i v institucích Evropské unie, ale i v komerční a podnikatelské sféře, zejména v následujících oblastech:

· Veřejná a sociální politika a prosazování politiky rovných příležitostí

· Genderové audity, PR agentury a personalistika

· Rozvoj občanské společnosti, prosazování práva na jinakost a mezikulturního dialogu

· Boj proti různým formám násilí a diskriminace

· Odborná a pedagogická činnost


Přijímací zkoušky do programu GS

Veškeré informace týkající se administrativních záležitostí přijímacího řízení na FHS UK (termíny, přihlášky, studijní nabídka, přijímací zkouška z cizího jazyka, atd.) naleznete na webových stránkách FHS UK, v sekci Uchazeči. Zároveň upozorňujeme, že znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1/B2 (čtení odborných textů) je pro úspěšné absolvování studia nezbytná.


Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského programu genderových studií FHS UK naleznete v oborové sekci GS v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty.

Poslední změna: 27. září 2019 07:53 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín


Mgr. Tatiana Badurová - tajemnice katedy

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz


Jak k nám