• Studium

Studium


Struktura magisterského programu GS

Potřebný počet ECTS kreditů k ukončení studia = 120

P = povinné kurzy


Povinné kurzy

56

Povinně volitelné kurzy

min 52

Volitelné kurzy

max 12

Státní závěrečná zkouška

0

Obhajoba diplomové práce

0

Celkem:

120

I. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Stylistika, argumentace a literární teorie (Knotková-Čapková)

8

2. P - Metodologické přístupy v genderových studiích (Pavlík) 

8

3. P - Historie feministických teorií (Havelková)

824

II. semestr:

 Počet ECTS kreditů za P kurzy:

1. P - Diplomní seminář I.

3

2. P - Gender, sexualita a politika identity (Sokolová)

8

3. P - Feministická kulturní studia (Kolářová)     

8

.

19

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 1. roku studia

43

III. semestr:  

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář II

5

5

IV. semestr:

Počet ECTS kreditů:

1. P - Diplomní seminář III.

8

8

Závěrečné státní zkoušky

0

Diplomová práce

0

Pevný počet ECTS kreditů za povinné kurzy 2. roku studia:

13

Celkový počet pevných ECTS kreditů za všechny pov. kurzy:       

56


= to znamená, že v průběhu celého studia musí studující získat dalších 64 ECTS kreditů, tj. absolvovat k povinným ještě další povinně volitelné (PV) a volitelné (V) kurzy. PV kurzy jsou kurzy vypisované katedrou GS. Zbývající volitelné kurzy mohou být vybrány z libovolných kurzů ostatních magisterských programů FHS či kateder a programů jiných fakult UK.


Přesné názvy všech kurzů a rozvrh katedry naleznete v sekci ROZVRH a samozřejmě v IS systému na oficiálních webových stránkách FHS UK (v sekcích: registrační šablony, rozvrh a předměty).

Termíny povinných blokových soustředění pro kombinované studující GS - oba ročníky: viz Rozvrh.


Bakalářské práce a projekt Tutorial


Láká vás genderová bakalářka? Databázi obhájených diplomových prací s genderovou tématikou z celé ČR spravuje knihovna Gender Studies, o.p.s.

Máte zájem o tutorial v oblasti genderu a sexuality? Přidejte se k nám!


Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

(média, politika rovných příležitostí, EU, státní správa, gender a věda, gender mainstreaming)


doc. Věra Sokolová, Ph.D. 

(sexualita a politika identity, gender a vizualita, gay a lesbická studia, queer teorie, dějiny sexuality)


doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

(náboženství, postkoloniální studia, literární kritika, indologie, kulturní studia)


PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

(politická filosofie, feministické teorie, ženy a politika, gender a věda, aktivní občanství)


Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

(kulturní studie, komparativní literatura a literární kritika, narace a sexualita, postižení z fem. perspektivy)


Poslední změna: 10. říjen 2017 13:17 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám