• Lidé
  • doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.

doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.

doc. Věra Sokolová, Ph.D.


  • Kancelář: 2.40

  • e-mail: vera.sokolova@fhs.cuni.cz

  • telefon: 224 271 451


* Docentka historie, katedra historických věd FHS UK

* Garantka magisterského studijního programu Genderová studia FHS UK

* Členka rady Cooperatio Sociologie a aplikované sociální vědy: Genderová studia, UK

* Místopředsedkyně akademického senátu FHS UK

* Konzultantka rovných příležitostí, RUK

* Vice-Chair, Working Group on Equality and Diversity, Coimbra Group


Konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Oborové zaměření

Soudobé dějiny; konstrukce památných míst; kolektivní paměť a orální historie; násilí a trauma ve veřejném prostoru; dějiny eugeniky a stratifikovaná reprodukce; komparativní dějiny sexuality; teorie identit; prostorová kreativita                        


Vzdělání

Doc., Habilitace v oboru České a československé dějiny, 2014

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická


Ph.D., History, 2002


University of Washington, Seattle


M.A., History, 1996


University of Washington, Seattle


B.A., History, 1994 (Summa cum Laude)

California State University, Sacramento


Současný výzkumný projekt

Elisabeth List Research Fellowship for Everyday Creativity in (Post)Socialism, Universität Graz, 2022–2023. Research Project: „Spatial Creativity and Intersectional Analysis of Memorial Landscapes of Trauma and Violence in Central Europe.“


Vybrané publikace

Monografie

Queer Encounters with Communist Power: Non-Heterosexual Lives and the State in Czechoslovakia, 1948–1989 (Praha: Karolinum, 2021). ISBN 978-80-246-4266-6.


Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, ed. s Lubicou Kobovou (Prague: FHS UK, 2019). ISBN 978-80-7571-038-3.


Cultural Politics of Ethnicity: Discourses on the Roma in Communist Czechoslovakia (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2008). ISBN 978-3-89821-864-1.


Gender and Generation: Interdisciplinary Intersections and Perspectives, ed. s Kateřinou Kolářovou. (Prague: Litteraria Pragensia, 2007).


Recenzované odborné články a kapitoly v recenzovaných publikacích

Smith, M. L., Sokolova, V. 2022. “Gender Gaps in Educational Pathways in the Czech Republic”, British Journal of Sociology of Education, 43/2: 296–313.


“Imagine Being a Dad!: Parental Desires and Reproductive Strategies of Gay Men in the Czech Republic”. In Creative Families: Gender and Technologies of Everyday Life, ed. Jana Mikats, Susanne Kink-Hampersberger and Libora Oates-Indruchová. (London and New York: Palgrave Macmillan, Studies in Mediating Kinship, Representation, and Difference, 2021).


Sokolova, V., Oates-Indruchova, L. 2021. “Eine feministische Brucke zwischen Ost und West.“ L’Homme: Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, 32/2, 137–139.


Sokolova, V., Oates-Indruchova, L. 2021. “Who is Afraid of Feminist Thought?” Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, Volume 15, 2021: 208–212.


“Feminismus jako metoda.” In Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, eds. Věra Sokolová a Lubica Kobová (Prague: FHS UK, 2019), 13–25.


“Duhový život pod rudou hvězdou: Státní přístup k homosexualitě a neheterosexuální životy v normalizačním Československu“. In Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948-1989, ed. Hana Havelková a Libora Oates-Indruchová. (Prague: SLON, 2015), pp. 243–285.


"State Approaches to Homosexuality and Non-Heterosexual Lives in Czechoslovakia during State Socialism". In The Politics of Gender Culture under State Socialism, ed. by Hana Havelkova and Libora Oates-Indruchova. (London and New York: Routledge, 2014), pp. 82–109.


"Strategies of Inclusion and Shifting Attitudes torwards Visibility in the Gay, Lesbian, and Queer Discourse in the Czech Republic after 1989." (together with Simona Fojtova). In Queer Visibility in Post-socialist Cultures, ed. by Narcisz Fejes and Andrea P. Balogh. (Chicago and Bristol: Intellect Books, 2013), pp. 105–129.


“Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství.“ In Himl P., Seidl J., Řídký J., Kolářová K., Wintr J., Sloboda Z., Sokolová V., Dufka J., Nozar L., Ciprová K., Cornwall M., Schindler F., Hall T. "Miluji tvory svého pohlaví": Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo, 2013.


"Rainbow Mosaic: Czechoslovak Sexology and "Gay" and "Lesbian" Oral History in Communist Czechoslovakia", in Gender, Equal Opportunities, Research, 2012, Vol. 13, No. 2: 28–40.


“Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství.“ In Sociologický časopis, 2009, Vol. 45, No.1: 1–31.


"Trasformazioni di genere. Etnografia della sessualita e degli studi queer/LGBT nella Repubblica Ceca." ("Genderové transformace: etnografie sexuality a queer/LGBT studia v České republice." Přeložil Andrea Trovesi.) In eSamizdat VI (2): 2008.


"Gender and Generation in Mutual Perspective." (společně s Kateřinou Kolářovou). In Gender and Generation: Interdisciplinary Intersections and Perspectives, Katerina Kolarova and Vera Sokolova, eds. (Prague: Litteraria Pragensia, 2007): 1–20.


"Dnes je poslední den minulosti: Christa Wolf, paměť a národní socialismus v Německu." In Ročenka Katedry genderových studií 05/06, Blanka Knotková-Capková, ed. (Praha: FHS UK, 2007): 125–153.


"Koncepční pohled na "sexuální menšiny" aneb vše je jen otázka správné orientace..." In Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková, ed. Mnohohlasem: Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. (Praha: SoÚ, 2006): 253–266.


"Identity Politics and the (B)Orders of Heterosexism: Gays, Lesbians and Feminists in the Czech Media after 1989." In Jirina van Leuween, ed. Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektionen und Codes des Plebejismus. (München : Kubon und Sagner, 2005): 29–44.


"Planned Parenthood Behind the Curtain: Population Policy and Sterilization of Romani Women in Communist Czechoslovakia, 1972–1989." In The Antropology of East Europe Review Vol. 23/1. Spring 2005: 79–98. Reprinted in Changes in the Heart of Europe: Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma, and Sorbs, Timothy McCajor Hall and Rosie Read, eds. (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2006): 139–172.


“Dobrovolná neviditelnost: vizuální umění a lesbická identita.” In Umělec: časopis pro současné umění a kulturu 1/2005: 14–18. Anglická verze článku vyšla v anglické mutaci časopisu jako “Voluntary invisibility: Visual Arts and Lesbian Identity.” In Umělec: Journal for Contemporary Art and Visual Culture 1/2005: 14–18.


"Oběti nebo stoupenkyně?: Gender a historiografické debaty o roli žen v nacistickém Německu." In Blanka Knotková-Čapková, ed. Ročenka Katedry/Centra genderových studií 2004 (Praha: FHS UK, 2004): 114–137.


"'Don't Get Pricked!': Representation and the Politics of Sexuality in the Czech Republic." In Sibelan Forrester, Elena Gapova and Magdalena Zaborowska, eds. Over the Wall/After the Fall: Post-Communist Cultures through an East-West Gaze. (Bloomington: Indiana University Press, 2004): 251–267.


"'A co děti?...' Gay a lesbické rodičovství: homofobie a genderové stereotypy v české společnosti." In Lenka Formanková a Kristýna Rytiřová, ed. ABC feminismu. (Brno: Nesehnutí, 2004): 81–96.


"Současné trendy feministického myšlení." In Lenka Formanková a Kristýna Rytiřová, ed. ABC feminismu. (Brno: Nesehnutí, 2004): 199–213.


"'Moje tělo je ONA': Apriles 2003 a politika ženského/lesbického těla." In Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu. Homosexualita v kultuře 4/2003: 80–95.


Leila J. Rupp, Vytoužená minulost: láska a sexualita mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost (Praha: One Woman Press, 2002.) Překlad z anglického originálu: A Desired Past: A Short History of Same-Sex Love in America (Chicago: University of Chicago Press, 1999).


"Representations of Homosexuality and the Separation of Gender and Sexuality in the Czech Republic Before and After 1989." In Ann Katherine Isaacs, ed. Political Systems and Definitions of Gender Roles. (Pisa, Italy: Edizione Plus,Universita di Pisa, 2001): 273–290.


Vybraná stipendia, granty a ceny

* Horizont H2020 EU grant (2020–2024), výzkumný projekt GEQUS: Women in Science, mezinárodní konsorcium univerzit v čele s Universität Leipzig.


* Progres Q20 – výzkumný grant na přípravu monografie Queer Encounters with Communist Power (2018-2019)


* BASEES Women’s Forum Prize 2015 za publikaci The Politics of Gender Culture under State Socialism (autorka jedné z kapitol v knize)


* GAČR projekt Proměny genderové kultury za socialismu, 2012–2015 (členka výzkumného týmu)


* Výzkumný grant na projekt "Duhový život pod rudou hvězdou," Univerzita Karlova, 2008


* Ford Foundation Developmental Grant for the Institutionalization of Gender Studies at Charles University in Prague, 2000–2006 (Autorka a koordinátorka grantu)


* Pearl Resnick Post-Doctoral Fellowship, Center for Advanced Holocaust Studies USHMM, Washington D.C., 2003–2004


* Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., Woodrow Wilson Residential Research Fellowship, 2002


* New School University, New York, Graduate Faculty of Political and Social Sciences, Andrew Mellon Research Fellowship, 2001


* SSRC Dissertation Fellowship, 1999–2000


Další odborné aktivity

– Garantka magisterského studijního programu Genderová studia FHS UK (2014–)

– Členka rady Cooperatio Sociologie a aplikované sociální vědy: Genderová studia (2021–)

– Místopřesedkyně akademického senátu FHS UK (2021–)

– Konzultantka rovných příležitostí, RUK (2021–)

– Vice-Chair, Working Group on Equality and Diversity, Coimbra Group (2020–)

– Vedoucí Katedry genderových studií FHS UK (2005–2012, 2014–2020)

– Vědecká rada Společnosti pro queer paměť, členka (2013–2020)

– Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva ČR, členka (2007–2015)

– Redakční rada časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, členka (2008–2016)

– Redakční rada časopisu Lidé/Města, členka (2004–2007)

– Česká asociace orální historie, členka (2007–)


– American Historical Association, členka (1999–)

– Association of Women in Slavic Studies, členka (1999–)


Pedagogická činnost

2003–

Docentka historie a vedoucí Katedry genderových studií

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


1999–2003

Odborná asistentka historie

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická


Zimní semestr 2003

Hostující odborná asistentka

FAMU, Centrum audiovizuálních studií


Fall Semester 2002

Visiting Assistant Professor, Department of History


University of Maryland, Baltimore County


Summer Semester 2001

Visiting Lecturer, Department of History

Universita di Pisa, Italy


Poslední změna: 23. březen 2022 21:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


tajemnice studijního programu


tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám