• Rozvrh

Rozvrh

Aktuální nabídka kurzů katedry

Okruhy ze státním závěrečným zkouškám


Rozvrh pro zimní semestr 2018/2019


Povinné kurzy (v rozvrhu označené jako P) jsou pouze pro interní studující Katedry genderových studií. Povinně volitelné kurzy (PV) jsou naopak otevřené i pro studující z jiných oborů.Kreditová dotace a kvalitativní hodnocení kurzů katedry GS

  • ECTS informace za názvem kurzu indikuje kvantitativní (zátěžovou) dotaci ECTS kreditů, kterou má každý kurz pevně stanovenou. Pokud studující daný kurz úspěšně absolvuje, získává uvedený počet ECTS kreditů bez ohledu na svůj kvalitativní výkon v kurzu.

  • Kvalitativní hodnocení výkonu jednotlivých studujících ve všech kurzech katedry genderových studií probíhá na známkové škále 1-4 (1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nedostatečně). Toto hodnocení se studujícím promítá do prospěchového průměru a má vliv zejména na prospěchová stipendia a ukončování studia s vyznamenáním či bez.

  • Kvalitativní hodnocení prostřednictvím známek nemá žádný vliv na počet ECTS kreditů, který každý kurz má. Pouze pokud studující požadavky kurzu vůbec nesplní a tudíž kurz úspěšně neabsolvuje (což je v kvalitativním hodnocení indikováno buď hodnocením N nebo hodnocením 4, tj. obě hodnocení znamenají hodnocení "nedostatečně"), nezískává v daném kurzu žádný ECTS kredit.


Učebny

Učebny na Veleslavíne v areálu FTVS (kde sídlí Katedra genderových studií FHS UK: José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín) a v SIS jsou označeny následujícím způsobem:


  • C 001 = seminární místnost na začátku chodby v přízemí, kde sídlí katedra GS (blok C)

  • C 034 = seminární místnost na začátku chodby v přízemí, kde sídlí katedra GS (blok C)

  • YFHS1 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 1)

  • YFHS2 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 2)

  • YFHS3 = učebna v hl. budově FTVS, 3. patro (na dveřích doplňkové označení FHS 3)Poslední změna: 2. říjen 2018 22:54 
Sdílet na:  
Pozvánky

ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám