• Rozvrh

Rozvrh

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021


Harmonogram akademického roku 2020/2021


Zápis kurzů probíhá 25. 9. 2020 v 10:00 a skončí dne 18. 10. 2020 ve 23:59.


  • Povinné předměty zapisuje vždy a pouze tajemnice katedry.


Výuka v zimním semestru: 5.10. 2020 - 8.1. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Zkouškové období v zimním semestru: 11.1.-12.2. 2021


Výuka v letním semestru: 22. 2 . – 21. 5. 2021

Zkouškové období v letním semestru: 24. 5. – 10. 9. 2021

Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021 (zkouškové období je v tomto termínu přerušeno))


Termíny odevzdávání diplomových prací: 8.1.2021, 14.5. 2021, 25.6.2021


Pro případné změny ve výuce v souvislosti s koronavirovou pandémií sledujte fakultní web.


Výuka v zimním semestru 2020/2021


Rozvrh pro zimní semester 2020/2021 - prezenčné štúdium


Rozvrh pro zimní semester 2020/2021 - kombinované studium


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v termínech:

I. blok = 9.-11. říjen 2020

II. blok = 6.-8. listopad 2020

III. blok = 27.-29. listopad 2020

IV. blok = 18.-20. prosinec 2020


- Studentům prvního ročníka se doporučuje zapsat si max. 1-2 povinně volitelné předměty (kvůli vytěženosti povinnými kurzy).


- Studenti prezenčního studia si mohou zapsat jenom kurzy prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


- Studenti kombinovaného studia si mohou zapsat kurzy kombinovaného i prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


  • Povinné předměty zapisuje vždy a pouze tajemnice katedry.


Kreditová dotace a kvalitativní hodnocení kurzů katedry GS


  • ECTS informace za názvem kurzu indikuje kvantitativní (zátěžovou) dotaci ECTS kreditů, kterou má každý kurz pevně stanovenou. Pokud studující daný kurz úspěšně absolvuje, získává uvedený počet ECTS kreditů bez ohledu na svůj kvalitativní výkon v kurzu.

  • Kvalitativní hodnocení výkonu jednotlivých studujících ve všech kurzech katedry genderových studií probíhá na známkové škále 1-4 (1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nedostatečně). Toto hodnocení se studujícím promítá do prospěchového průměru a má vliv zejména na prospěchová stipendia a ukončování studia s vyznamenáním či bez.

  • Kvalitativní hodnocení prostřednictvím známek nemá žádný vliv na počet ECTS kreditů, který každý kurz má. Pouze pokud studující požadavky kurzu vůbec nesplní a tudíž kurz úspěšně neabsolvuje (což je v kvalitativním hodnocení indikováno buď hodnocením N nebo hodnocením 4, tj. obě hodnocení znamenají hodnocení "nedostatečně"), nezískává v daném kurzu žádný ECTS kredit.


Učebny


Všechny kurzy oboru Genderová studia jsou vyučovány v budově FHS na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň.


Kurzy jsou vyučovány buď v učebně 2.42 nebo 2.41. Vedle těchto učeben se zároveň nachází kabinety vyučujících oboru, 2.40 a 2.39.

Poslední změna: 1. říjen 2020 14:16 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám