• Rozvrh

Rozvrh

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024


Harmonogram akademického roku 2023/2024


Zápis kurzů zimního semestru začíná 19. 9. 2023 v 8:00 a končí 15. 10. 2023 ve 23:59.


Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:


1. fáze: 19. 9. 2023 od 8:00 – 19. 9. 2023 do 20:00


2. fáze: 20. 9. 2023 od 10:00 – 15. 10. 2023 do 23:59


  • Povinné předměty zapisuje vždy a pouze tajemník/tajemniceVýuka v zimním semestru 2023/2024


Rozvrh všech kurzů programu GS pro zimní semestr 2023/2024


Termíny blokové výuky:

I. blok: 6.10. - 8.10.2023

II. blok: 3.11. - 5.11.2023

III. blok: 24.11. - 26.11. 2023

IV. blok: 15.12. - 17.12.2023


Povinné předměty jsou automaticky zapisovány tajemníkem/tajemnicí studijního programu.


Všechny důležité termíny týkající se zápisu předmětů, státních závěrečných zkoušek, či diplomových prací, jsou k dispozici v harmonogramu pro akademický rok 2023/2024


Výuka v zimním semestru 2022/2023


Rozvrh všech kurzů programu GS pro zimní semestr 2022/2023


Výuka v zimním semestru: 3. 10. 2022–6. 1. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022–1. 1. 2023

Zkouškové období v zimním semestru: 9. 1.–10. 2. 2023


Výuka v letním semestru: 13. 2.–19. 5. 2023

Zkouškové období v letním semestru: 22. 5.–15. 9. 2023

Letní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2023


Termíny odevzdání diplomových prací: 6. 1. 2023, 5. 5. 2023, 30. 6. 2023


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v zimním semestru 2022/23 v těchto termínech:


I. blok = 7.–9. října 2022

II. blok = 11.–13. listopadu 2022

III. blok = 9.–11. prosince 2022

IV. blok = 6.–8. ledna 2023


– Studujícím prvního ročníku se doporučuje zapsat si max. 1–2 povinně volitelné předměty (kvůli vytěženosti povinnými kurzy).


– Studující prezenčního studia si mohou zapsat pouze kurzy prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


– Studující kombinovaného studia si mohou zapsat kurzy kombinovaného i prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022


Harmonogram akademického roku 2021/2022


Zápis kurzů letního semestru začíná 3. 2. 2022 v 10:00 a končí 27. 2. 2022 ve 23:59.


  • Povinné předměty zapisuje vždy a pouze tajemnice programu.


Zápis kurzů zimního semestru: 23. 9. 2021 od 10:00 – 17. 10. 2021 do 23:59

Výuka v zimním semestru: 4. 10. 2021 – 7. 1. 2022

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zkouškové období v zimním semestru: 10. 1.–11. 2. 2022


Výuka v letním semestru: 21. 2.–20. 5. 2022

Zkouškové období v letním semestru: 23. 5.–16. 9. 2022

Letní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2022 (zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)


Termíny odevzdávání diplomových prací: 7. 1. 2022, 6. 5. 2022, 30. 6. 2022


Pro případné změny ve výuce v souvislosti s koronavirovou pandemií sledujte fakultní web.


Výuka v letním semestru 2021/2022


Rozvrh všech kurzů programu GS pro letní semestr 2021/2022.


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v letním semestru 2021/22 v těchto termínech:


I. blok = 25.–27. února 2022

II. blok = 25.–27. března 2022

III. blok = 22.–24. dubna 2022

IV. blok = 13.–15. května 2022


Výuka v zimním semestru 2021/2022


Rozvrh všech kurzů programu GS pro zimní semestr 2021/2022.


Bloková výuka kombinované formy studia proběhne v zimním semestru 2021/22 v těchto termínech:


I. blok = 8.–10. říjen 2021

II. blok = 5.–7. listopad 2021

III. blok = 26.–28. listopad 2021

IV. blok = 17.–19. prosinec 2021


– Studujícím prvního ročníku se doporučuje zapsat si max. 1–2 povinně volitelné předměty (kvůli vytěženosti povinnými kurzy).


– Studenti prezenčního studia si mohou zapsat pouze kurzy prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


– Studenti kombinovaného studia si mohou zapsat kurzy kombinovaného i prezenčního studia, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.


  • Povinné předměty zapisuje vždy a pouze tajemnice programu.


Kreditová dotace a kvalitativní hodnocení kurzů programu GS


  • ECTS informace za názvem kurzu indikuje kvantitativní (zátěžovou) dotaci ECTS kreditů, kterou má každý kurz pevně stanovenou. Pokud studující daný kurz úspěšně absolvuje, získává uvedený počet ECTS kreditů bez ohledu na svůj kvalitativní výkon v kurzu.

  • Kvalitativní hodnocení výkonu jednotlivých studujících ve všech kurzech katedry genderových studií probíhá na známkové škále 1–4 (1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nedostatečně). Toto hodnocení se studujícím promítá do prospěchového průměru a má vliv zejména na prospěchová stipendia a ukončování studia s vyznamenáním či bez.

  • Kvalitativní hodnocení prostřednictvím známek nemá žádný vliv na počet ECTS kreditů, který každý kurz má. Pouze pokud studující požadavky kurzu vůbec nesplní, a tudíž kurz úspěšně neabsolvuje (což je v kvalitativním hodnocení indikováno buď hodnocením N nebo hodnocením 4, tj. obě hodnocení znamenají hodnocení "nedostatečně"), nezískává v daném kurzu žádný ECTS kredit.


Učebny


Všechny kurzy programu Genderová studia jsou vyučovány v budově FHS na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň.


Kurzy jsou vyučovány buď v učebně 2.42 nebo 2.41. Vedle těchto učeben se zároveň nachází kabinety vyučujících oboru, 2.40 a 2.39.

Poslední změna: 13. září 2023 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám