• Věda a výzkum

Věda a výzkum


Oblasti výzkumu


Realizované a právě probíhající projekty

Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky

Grantová agentu ČR (grant č. 13-18411S), 2013-2015

Projekt sleduje proměny konceptualizací pojmu zdraví a to jak na úrovni normativních vymezení, tak na úrovni individuálních zkušeností. S pomocí teoretického konceptu biologického občanství projekt přistupuje ke zdraví jednak jako k poli působení disciplinačních mechanismů a zároveň jako k poli, na němž se mohou vytvářet nové formy kolektivit a resistence vůči dominantnímu biomedicínskému vědění a guvernance. Projekt vychází z kvalitativní metodologie a jeho jádrem jsou dvě případové studie. První z nich se dotýká kolektivit lidí s HIV/AIDS. Druhá rodičů, kteří se kriticky vymezují vůči povinnému očkování svých dětí. Cílem projektu je zkoumat formy biologického občanství skrze vztah lidí ke svému (ne)zdravím alternativní formy vědění o zdraví a kolektivy formované kolem nemoci/zdraví a formy agency z nich vyvstávající. 


Řešitelský tým:

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.


Studující, které na projektu spolupracují

Klára Horáková

Eva Brabcová

Ivana Taševská

Nikola Žáková


Zázemí projektu:

Mgr. Lucie Jenšík Sinanovičová


english


Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výskyt a vnímání

Rozsáhlý výzkumný projekt byl realizován v letech 2008–2009 na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Národní program výzkumu II. Číslo projektu: 2E08058).

Na základě výsledků výzkumu a zahraničních inspirací byly připraveny dvě publikace, jejichž cílem je seznámit vyučující a studující na VŠ s problematikou sexuálního obtěžování a s možnostmi jeho řešení:


Příručka pro vedení vysokých škol a vyučující:

Sexuální obtěžování na vysokých školách: proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat


Příručka pro studentky a studenty vysokých škol:

Co se jexuální obtěžování a jak se mu bránit


Projekt uskutečnil výzkumný tým pod vedením Ing. Petra Pavlíka, Ph.D., ve složení (dle abecedního pořádku): Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Na projektu dále spolupracovaly: Bc. Kateřina Cidlinská, Mgr. Eva Juračková, Bc. Lenka Slavíková, Bc. Lenka Vrbová (částečně Bc. Martina Fucimanová a Bc. Martina Hynková).


Změny genderové kultury v Československu 1948-1989

(Výzkumný projekt podporovaný Českou grantovou agenturou (grant č. GA403/09/1502), 2009-201)

Projekt se zaměřuje na interdisciplinární analýzu základních rovin genderového řádu v období komunistické vlády v Československu, zejména dosud málo zkoumané symbolické roviny. Ta je v projektu definována jako pluralita diskurzů a řádů diskurzů a jejich vzájemné vztahy. Analýza zahrnuje celé komunistické období a jedním z jejích pilířů je samotná selekce a identifikace klíčových a kanonických textů a diskusí, jež představovaly uzlové body a diskurzivní zvraty. Cílem je taková rekonstrukce obrazu symbolického traktování genderové problematiky, jež klade důraz jednak na jeho pluralitu, plasticitu a strukturu a jednak na jeho dynamický vývoj v průběhu celého období. Analyzovány budou zejména diskurzy odborných a intelektuálních elit, doplněné o vybrané texty mediální. S touto analýzou bude metodologicky provázána analýza institucionální a osobní roviny genderového řádu, jednak legislativy a statistik a jednak polostrukturovaných rozhovorů nových a starších rozhovorů v archivech.


Řešitelský tým:

Hana Havelková, Ph.D., hlavní řešitelka

Petra Klvačová, Ph.D. 

Jan Matonoha, M.Phil., Ph.D. 

doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D. 

Ivan Vodochodský, Ph.D.


Spolupracující tým:

Marie Černá, Ph.D.

JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

Petr Roubal, Ph.D.

Věra Sokolová, Ph.D.

Kateřina Zábrodská, Ph.D.


Transformace české společnosti na prahu 21. století z genderového hlediska

Řešitelé: 

Věra Sokolová, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.


Spolupracovnice:

doc. PhDr Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

PhDr Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.


Projekt analyzující:

- proměny genderových vzorců a normativních konstrukcí sexuality a jejich implikace v české společnosti

- proměny odborných a mediálních diskurzů

- procesy formování nového ženského hnutí

- emancipační snahy gay, lesbického a transgender hnutí

- artikulace nových politických témat spjatých s genderovou problematikou

- prosazování rovných příležitostí žen a mužů v českém kontextu


Poslední změna: 25. listopad 2016 10:27 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám