• Lidé

Lidé

Katedra genderových studií FHS UK


doc. Věra Sokolová, Ph.D.

- vedoucí katedry


Mgr. Lucie Jenšík Sinanovičová

- tajemnice katedry

 

Interní vyučující


Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D


Externí vyučující


Doc. Mgr. Monika Bosá, Ph.D.

Mgr. Dita Jahodová

PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.

Ivy Helman, Ph.D.

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Dagmar Lorenz Meyer, Ph.D.

Mgr. Tomáš Pavlas

Mgr. Pavla Špondrová

Poslední změna: 6. září 2017 17:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám