• Lidé

Lidé

Katedra genderových studií FHS UK


doc. Věra Sokolová, Ph.D.

- vedoucí katedry

Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

tajemnice

telefon: 220 172 424

 

Interní vyučující


Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D


Externí vyučující


Doc. Mgr. Monika Bosá, Ph.D.

Mgr. Dita Jahodová

PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.

Ivy Helman, Ph.D.

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Dagmar Lorenz Meyer, Ph.D.

Mgr. Tomáš Pavlas

Mgr. Pavla Špondrová

Poslední změna: 2. říjen 2018 20:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám