Lubica Kobová

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.


Oborové zaměření: feministická filozofia, politická filozofia, rod a práca, pracovná etika, sexuálne a reprodukčné práva, analýza diskurzu a ideológie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdelanie:


PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; systematická filozofia

„Politično ako agonizmus. Feministická interpretácia“, školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD


MA    

Department of Gender Studies, Central European University, Budapest; gender studies

„Sexual Difference, Gender and Sexuality in Social Practice. The Possibilities and Limits of Materialist Feminism“; školiteľka: Prof. Erzsébet Barát


Mgr.   

Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; filozofia – estetika

„Pokusy o jej život. K tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii“; školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD


Publikácie:


(2015). On the notion of the political in feminist theory. Human Affairs (Vol. 25, pp. 164 – 172).


(2014). Medzi nepoddajnosťou poriadku a jeho každodenným prekračovaním (Doslov). In J. Butler, Trampoty s rodom : feminizmus  a podrývanie identity (pp. 236 – 263). Bratislava: ASPEKT.


(2014). Hodnota vzdelávania a emancipácia. In E. Višňovský (Ed.), Univerzita, spoločnosť, filozofia : realita versus hodnoty. Bratislava: IRIS.


(2013). Nová sociálna a politická ontológia tela (Doslov). In J. Butler, Rámce války : za které životy netruchlíme? (pp. 157 – 164). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.


(2013). Feministická politická filozofia. In F. Novosád & D. Smreková (Eds.), Dejiny sociálneho a politického myslenia (pp. 675 – 689). Bratislava: Kalligram.


(2012). Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti a výzkum, 13(2), 18 – 27.


(2012). The contexts of national and gender belonging in the history of female suffrage in Slovakia. In B. R. Ruiz & R. R. Marín (Eds.), The struggle for female suffrage in Europe : voting to become citizens (pp. 225 – 239). Leiden: Brill.


(2011). Politická súdnosť medzi Kantom, Arendt a Zerilli Philosophica 35 : osvietenstvo ako spôsob myslenia (pp. 127 – 135). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2011). Limity biopolitiky : dva príklady politizovania sexuálnych a reprodukčných práv žien. In J. Cviková (Ed.), Politiky a političky : aspekty politickej subjektivity žien (pp. 51 – 91). Bratislava: ASPEKT.


(2011). Feministické je politické : problémy feministickej politickej teórie. In Z. Kiczková & M. Szapuová (Eds.), Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy (pp. 273 – 293). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2011). Queer a podrývanie identity : queer teória a feminizmus. In Z. Kiczková & M. Szapuová (Eds.), Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy (pp. 312 – 330). Bratislava: Univerzita Komenského.


(2009). Akademický kapitalizmus na Slovensku. In M. Szapuová (Ed.), Situovaná veda : podoby a kontexty tvorby poznania (pp. 31 – 119). Bratislava: Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.


(2009). Feminism as a practice of freedom. In A. Grzybek (Ed.), Women in times of change, 1989 – 2009 : Poland, Czech Republic, Slovakia, East Germany and Ukraine (pp. 124 – 137). Warszawa: Heinrich Böll Stiftung Regional Office Warsaw.


(2009). Audit ako politická technológia. In R. Karul & M. Porubjak (Eds.), Realita a fikcia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV (pp. 428 – 433). Bratislava: SFZ pri SAV a KF FF UCM.


(2007). Načo je (komu) volebné právo? : Jeden z príbehov volebného práva žien na Slovensku. In Histórie žien : aspekty písanie a čítania. Bratislava : Aspekt, pp. 273 – 291.


(2007). Čo je materiálne? : rod, sexuálna diferencia a sexualita v materialistických feminizmoch. In HECZKOVÁ, L. (ed.) Vztahy, jazyky, těla : texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Prague : Department of Gender Studies, Charles University.


(2004). Pokusy o jej život: k tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii. In Feministický kultúrny časopis ASPEKT (1),


Edičná činnosť:


KOBOVÁ, Ľ. (Ed.) (2015). Feministky hovoria o práci : ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu [Feminists speak about work: how women are becoming the subjects of capitalism] Bratislava: Aspekt.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2007). Histórie žien : aspekty písanie a čítania [Women’s histories : the aspects of reading and writing] Bratislava : Aspekt.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ., SZOLNOKIOVÁ, J. (Eds.) (2005). Glosár rodovej terminológie [Gender glossary]. Bratislava : Aspekt – Open Society Foundation – UNIFEM. Online: http://glosar.aspekt.sk.


CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2005). Žena nie je tovar : komodifikácia žien v našej kultúre [Women are not commodities : commodification of women in our culture] Bratislava : Aspekt.


HACKER, H., CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J., DAUČÍKOVÁ, A., KOBOVÁ, Ľ. (Eds.) (2004). Lesby-by : aspekty lesbickej existencie [Les-bi-ans: the aspects of lesbian existence]. Bratislava: Aspekt.


Granty a štipendiá:


Štipendium Husovej nadácie, 2010 – 2011


Fulbright Scholarship for Visiting Student Researcher (Department of Women’s and Gender Studies, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA; supervisor: Prof. Mary Hawkesworth), 2008 – 2009


Ďalšie odborné aktivity:


členka výkonného výboru, Genderová expertní komora ČR, 2015 –


členka redakčnej rady, Human Affairs, 2011 –


členka, Slovenské filozofické združenie, 2010 –


Poslední změna: 21. listopad 2016 15:25 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám