• Lidé
  • Ľubica Kobová, Ph.D.

Ľubica Kobová, Ph.D.

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD.


  • Kancelář: 2.40

  • e-mail: lubica.kobova@fhs.cuni.cz

  • telefon: 224 271 451


Konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Oborové zaměření:

feministická filozofia, politická filozofia, rod a práca, pracovná etika, sexuálne a reprodukčné práva, analýza diskurzu a ideológie


Vedené diplomové a bakalářské práce

Viz Digitální repozitář Univerzity Karlovy (obhájené) a Studentský informační systém (řešené).


Vedení diplomových prací mimo studijní program Genderová studia


Tato informace je určena studentstvu mimo studijní program genderová studia, které ale ve své diplomové práci chce uplatnit genderovou anebo feministickou perspektivu a hledá vedoucí práce.

Primárně by diplomové práce měli vést vyučující z daných programů, ve kterých diplomantky a diplomanti studují. I když mezi vyučujícími ve Vašem programu nikdo nemá patřičnou expertízu z oblasti genderových studií nebo feministické teorie, tak si z Vašeho studijního programu zvolte někoho, s kým se Vám dobře spolupracuje a s kým se potenciálně budete překrývat také metodologicky. Vyučující_ho z Vašeho programu pak můžete přesvědčit svým projektem, i když se s ní_m možná tematicky neprotíná. (Rozhodnutí o celkové výzkumné strategii a metodě sběru dat by ale mělo přijít až potom, co si začnete vyjasňovat téma a výzkumnou otázku nebo výzkumní problém. Trvat od začátku přemýšlení o diplomové práci na nějaké konkrétní metodologii není dobré a určitě není dobré od metodologie, která se Vám „hodí“, začínat.)

Pokud potřebujete prodiskutovat své téma z hlediska expertízy v genderových studiích a feministické teorii, můžete se mnou konzultovat. Během konzultace si můžete vyjasnit, jak se dá Vaše téma zkoumat z genderové nebo feministické perspektivy, případně také jaká k němu existuje literatura. S lepším přehledem o ukotvení Vašeho tématu ve feministické teorii a genderových studiích pak můžete oslovit s prosbou o vedení diplomové práce vyučující z Vašeho studijního programu.


Vzdělání:

Ph.D., „Politično ako agonizmus. Feministická interpretácia“, školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D., 2012

Systematická filozofia, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


M.A., „Sexual Difference, Gender and Sexuality in Social Practice. The Possibilities and Limits of Materialist Feminism“; školiteľka: Prof. Erzsébet Barát, 2004     

Gender Studies, Department of Gender Studies, Central European University, Budapest


Mgr., „Pokusy o jej život. K tematizáciám subjektu vo feministickej filozofii“; školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D., 2003   

Filozofia – Estetika, Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


Publikace

Kobová, Ľ. (2020). Susan Moller Okin a feministické čtení kánonu politické teorie. In T. Halamka & A. Virdzek (Eds.), Jak číst politické myslitele? (pp. 279–305). Karolinum. [Dostupné online na ezdroje.cuni.cz.]


Kobová, Ľ. (2020). Neznesiteľný život postfeministického tela. In M. Martinová, M. Metelec, & L. Rychetský (Eds.), Post (pp. 37–46). A2. [PDF]


Kobová, Ľ. (2020). Za ľudový feminizmus. Kontradikce: časopis pro kritické myšlení, 4(1), 63–74. [Dostupné online v Digitální knihovně AV ČR.]


Kobová, Ľ. (2020). Rodový poriadok spoločnosti ako filozofický problém: za Hanou Havelkovou. Filosofický časopis, 68(6), 947–954. [Dostupné online v Digitální knihovně AV ČR.]


Kobová, Ľ. (2019). K pozorovaniu príkladnej praxe. In V. Sokolová & Ľ. Kobová (Eds.), Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe (pp. 388–393). Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. [PDF]


Kobová, Ľ. (2019). Co je antigender a proč se mu dnes daří? In M. Kos Mottlová (Ed.), Nebezpečná genderová ideologie v České republice? Monitorovací zpráva Social Watch o genderové rovnosti 2019 (pp. 18–24). Social Watch Česká republika. [Dostupné online.]


Kobová, Ľ. (2018). Analogická argumentácia Mary Wollstonecraft v „Obhajobe práv ženy“. World Literature Studies, 10(2), 91–104. [Dostupné online.]


Kobová, Ľ. (2016). Are we all neoliberal feminists now? In E. Kováts (Ed.), Solidarity in struggle: feminist perspectives on neoliberalism in East-Central Europe (pp. 54–59). Friedrich Ebert Stiftung. [Dostupné online.]


Kobová, Ľ. (2015). On the notion of the political in feminist theory. In Human Affairs (Vol. 25, pp. 164–172). [PDF]


Kobová, Ľ. (2014). Medzi nepoddajnosťou poriadku a jeho každodenným prekračovaním: doslov. In J. Butler, Trampoty s rodom: feminizmus a podrývanie identity (pp. 236–263). ASPEKT. [PDF]


Kobová, Ľ. (2013). Nová sociálna a politická ontológia tela (Doslov). In J. Butler, Rámce války: za které životy netruchlíme? (pp. 157–164). Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum. [Dostupné online na ezdroje.cuni.cz.]


Kobová, Ľ. (2013). Feministická politická filozofia. In F. Novosád & D. Smreková (Eds.), Dejiny sociálneho a politického myslenia (pp. 675–689). Kalligram. [PDF]


Kobová, Ľ. (2012). The contexts of national and gender belonging in the history of female suffrage in Slovakia. In B. R. Ruiz & R. R. Marín (Eds.), The struggle female suffrage in Europe: voting to become citizens (pp. 225–239). Brill. [PDF]


Kobová, Ľ. (2012). Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti a výzkum, 13(2), 18–27. [Dostupné online.]


Přehled dalších publikací.


Ediční činnost

Kobová, Ľ. (2020). Slovo úvodem: k ľavicovej teórii a historiografii. Kontradikce: časopis pro kritické myšlení, 4(1), 5–12. [Dostupné online v Digitální knihovně AV ČR.]


Sokolová, V., & Kobová, Ľ. (Eds.). (2019). Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. [Dostupné v knihovnách.]


Kobová, Ľ. (Ed.). (2015). Feministky hovoria o práci: ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu. ASPEKT. [Dostupné v knihovnách.]


Bíba, J., & Kobová, Ľ. (Eds.) (2015). Radical democracy and representation. In Human Affairs 25(2). [Dostupné online.]


Publicistika

Ľubica Kobová je pravidelnou přispěvatelkou kulturního čtrnáctidenníku A2 a občasnou přispěvatelkou online deníku Alarm.


Granty a stipendia

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu (Fakulta humanitních studií UK a Multikulturní centrum Praha, 2015–2016)


Štipendium Husovej nadácie, 2010–2011


Fulbright Scholarship for Visiting Student Researcher (Department of Women’s and Gender Studies, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA; supervisor: Prof. Mary Hawkesworth), 2008–2009


Další odborné aktivity

členka redakční rady, Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení/Contradictions. A Journal for Critical Thought, 2017–


členka redakční rady, Human Affairs, 2011–


členka, Genderová expertní komora ČR, 2016–
Poslední změna: 13. listopad 2023 12:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

tel. +420 224 271 451


Magdaléna Zíková, M.Ed., tajemnice studijního programu

kancelář: 2.40

e-mail:

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem


Všechny kontakty


Jak k nám