• Lidé
 • Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. • Kancelář: 2.39

 • e-mail: jana.dvorackova@fhs.cuni.cz

 • telefon: 224 271 450


Konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Oborové zaměření

genderové aspekty vysokého školství, akademických drah a výzkumu a inovací, feministická vědní studia, sociologie genderu, LGBT a queer studies


Vzdělání

Ph.D. studium

– sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2008–2015)

Téma dizertace: Akademické zaměstnání v měnících se souřadnicích: Etnografická studie


Mgr. studium

– sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2004–2008)


Bc. studium

- sdružená uměnovědná studia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (2000–2005)


Bc. studium

– sociologie a psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2000–2004)


Odborné publikace


 • Kampichler, Martina, Jana Dvořáčková, Lucie Jarkovská. 2018. “Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs.“ Journal of Pedagogy 9 (2): 9-32.

 • Dvořáčková, J. 2017. Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí. Praha: Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

 • Dvořáčková, Jana. 2015. „Knowledge is power: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů.“ Pedagogická orientace 25 (1): 84–102.

 • Dvořáčková, Jana, Petr Pabian, Simon Smith, Tereza Stöckelová, Karel Šima, Tereza Virtová. 2014. Politika a každodennost na vysokých školách: Etnografické pohledy na rozmanitost ve vzdělávání a výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Dvořáčková, Jana. 2013. „Tak daleko, tak blízko: k vybraným formám propojení mezi soukromými a veřejnými vysokými školami." Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku 21 (2): 3–19.

 • Dvořáčková, Jana. 2012. „Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu“ (recenze). Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 95–99.

 • Dvořáčková, Jana. 2010. „Od léčby poruch pohlavní identity k genderové transformaci společnosti“ (recenze). Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (1): 89–92.

 • Dvořáčková, Jana. 2008. „Diagnóza F 64.0: Transsexualita optikou sexuologie.“ Sociální studia 5 (1): 55–75.


Prezentace na konferencích:


 • “Integration of Sex and Gender Dimension in Research and Innovation Content.“ Chemistry & Life 2018, Brno (10. 9. 2018)

 • “Parents´ conceptions of ECEC quality, their class dimensions and their implications for reproduction of social inequalities.“ K²ID Conference 2017: ECEC QUALITY – new interdisciplinary perspectives on an old issue, Berlin (23. 3. 2017)

 • “Diversifying Pre-school Education in the Czech Republic and its Stratifying Effects.“ EAPRIL Conference, Porto (24. 11. 2016)

 • „Jak vypadá vzdělávání, které se snažíme zlepšit? Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách“ (spolu s Petrem Pabianem a Karlem Šimou). Hodnocení kvality vysokých škol, Telč (17. 4. 2014)

 • „Who Needs a Promotional University? Academic Prestige and Professional Reputation in Search of its ´Markets´“ (spolu s Karlem Šimou), Ethnographies of Higher Education Conference, Praha (23. 5. 2013)

 • „Když je vzdělání zbožím.“ Masové vysoké školství v institucionální perspektivě (veřejný projektový seminář), Praha (6. 9. 2012)

 • “Medical Re-shaping of Gender through Explanations of Transsexuality.“ The 4th Christina Conference: Gender, Nature, and Culture, Helsinky (21. 5. 2010).


Zapojení ve výzkumných a dalších relevantních projektech


Výzkumné projekty:

 • Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti (GAČR, 2016–2018)


 • Masové vysoké školství v institucionální perspektivě: Etnografie vysokoškolských kateder (GAČR, 2012–2013)

 • Masové vysoké školství v institucionální perspektivě: Etnografie vysokoškolských kateder (GAČR, 2012–2013)

 • Is Women Education a(t) Risk? (Grundtvig, 2011–2013)

 • Women Taking Chances – Women Participating in Lifelong Learning Activities (Grundtvig, 2008–2010)


Ostatní projekty:

 • GE Academy (Gender Equality Academy) – H2020/SwafS/CSA (2019–nyní)

 • GENDER-NET Plus – H2020/ERA-NET Cofund (2017–nyní)

 • GEECCO (Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment) – H2020/SwafS/CSA (2017–nyní)

 • NewHoRRIzon (Excellence in Science and Innovation for Europe by Adopting the Concept of Responsible Research and Innovation) – H2020/SwafS/CSA (2017–2018)


Pedagogická činnost


 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (2008–2017)

 • Program International Studies Abroad, Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze (2015–2016, externí působení)


Zahraniční pobyty:


 • 4th Annual Sexuality Summer School: Queer Temporalities, The University of Manchester, Manchester (2011/05)

 • Human-Animal Studies: Representations and Practices, Uppsala University, Center for Gender Research, Uppsala (2010/12)

 • Democracy and Diversity Summer Institute, New School for Social Research, New York, místo konání Krakov (2008/07)


Členství v odborných orgánech a organizacích


 • členka redakční rady časopisu Pedagogická orientace

 • členka Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury České republiky

 • členka Genderové expertní komory
Poslední změna: 23. březen 2022 22:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


tajemnice studijního programu


tel. +420 224 271 451


Všechny kontakty


Jak k nám