• Akce

Akce


Pozvánka na konferenci "Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou" (7.10. 2019)


Srděčně Vás zveme na konferenci k tématu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) s názvem "Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou”.  Cílem konference je zprostředkovat zkušenosti evropských zemí, které mají s plněním úmluvy již několikaleté zkušenosti a podpořit informovanou diskusi o její případné ratifikaci ze strany ČR. Záštitu nad konferencí přijaly vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková a senátorka Miluše Horská. Konference se zúčastní také zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy Gabriella Battaini-Dragoni.


Konference se uskuteční 7. října od 9:30 do 14:45 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (místnost č. 205). Celý program je k dispozici zde.


Vzhledem k omezené kapacitě místnosti prosíme o Vaši včasnou registraci na tento e-mailpavlicek.michal@vlada.cz, nejpozději však v termínu do 1. října 2019. Těšíme se na Vaši účast.


NOMINUJTE GENDERMANA ROKU 2019!


Rok se s rokem sešel a opět se blíží uzávěrka nominací v anketě Genderman roku. Nominovat můžete do 31.10.2019 přes webový formulář zde: www.genderman.cz


Několik tipů na zajímavé počiny a texty z roku 2019, které by neměly zapadnout, najdete přímo nad formulářem, ale jistě víte o někom dalším.


Smysl ankety-soutěže, tj. zviditelnit a propojovat muže, kteří pozitivními počiny rovnosti žen a mužů v ČR pomáhají, stále trvá, vlivní muži v rozhodovacích pozicích stále potřebují nastavovat toto zrcadlo, viz. např. tristní situace kolem výše jediné dotace na rovnost žen a mužů ze státního rozpočtu, viz. např. obtíže s ratifikací Istanbulské úmluvy.


Pravidla zde: http://www.otevrenaspolecnost.cz/dokumenty/pravidla-genderman-2019.pdfPOZVÁNKA NA WORKSHOP

Levicová feministická teorie a historiografie: mezi dědictvím státně-socialistické emancipace a dnešními krizem


Výzkumná síť NEP4DISSENT, Filosofický ústav AV ČR, Katedra genderových studií FHS UK a časopis Kontradikce zvou na workshop Levicová feministická teorie a historiografie: mezi dědictvím státně-socialistické emancipace a dnešními krizemi (Left Feminist Theory and Historiography: Between the Legacy of State-Socialist Emancipation and Today’s Crises), který se uskuteční 19. a 20. září 2019 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Workshop se zabývá dvěma hlavními problémovými okruhy: současnými krizemi kapitalizmu a liberální demokracie a dědictvím státně-socialistické emancipace. Ve čtvrtek 19. září o 18:30 jako hlavní řečnice vystoupí dr. Zsófia Lóránd s přednáškou na téma feminizmu v státně-socialistické Jugoslávii.

Workshop proběhne v anglickém jazyce. Vstup volný. Více informací o workshopu najdete v podrobném programu a ve facebookové události. Na organizaci workshopu se podílí dr. Ľubica Kobová z Katedry genderových studií FHS UK.


ZEMŘELA ANN SNITOW (1943-2019)


Ann Snitow byla ústřední postavou radikálního feministického hnutí v šedesátých a sedmdesátych letech uplynulého století. Byla významnou a světoznámou feministickou teoretičkou a aktivistkou.


Více zde:

https://www.jacobinmag.com/2019/08/ann-snitow-obituary?fbclid=IwAR0Un6oTAlZ3hb3QcClhhhpkXe93DX5hhC21cRgsvUPzAHLA1G1bl6YUca0


JESSICA LYNN PŘEDNÁŠÍ NA KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového rutné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.
Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.ROZHOVOR S BLANKOU KNOTKOVOU-ČAPKOVOU

Formy útlaku se protínají, násobí a někdy stojí i proti sobě


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.
Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.

ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).


Diskutovat budeme o současné podobě i historických proměnách ženské práce. Zamyslíme se nad otázkami

horizontální a vertikální genderové segregace pracovního trhu, platovými nerovnostmi či problematikou dvojího zatížení žen. S jakými stereotypy se ženy v průběhu svých kariér setkávaly a setkávají v závislosti na svém věku, rodinném stavu nebo genderu

obecně? Jaké jsou genderové aspekty práce v různých oborech, jsou přirozené nebo vznikají při výchově a vzdělávání? Jak se práce žen v Česku a na Slovensku liší od globálních trendů v této oblasti? Lze považovat třídní rozdíly za zásadní zdroj nerovnosti? Je práce nástrojem osvobození žen?Přijďte diskutovat i vy o tom, co se týká i vás.


Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.PŘEDNÁŠKA XIN LIU Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies


Srdečně všechny zveme na přednášku dr. Liu Xin z helsinské univerzity s názvem Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies, která se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 od 10.30 do 12 hodin v budově FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín) v místnosti FHS 1.Přednáška se bude zabývat otázkami esence a diference ve feministické epistemologii. Na příkladu případových studií týkajících se rasových aspektů učení se cizímu jazyku přednáška předkládá možnosti přehodnocení opozice mezi esencí a diferencí prostřednictvím zařazení nuly. Na místo opakování logiky protikladu nabízí počítání nuly řadu provokativních možností reaktivace feministické politiky, která je zároveň univerzální a specifická.


Dr. Xin Liu zkoumá otázky rasy, feministické epistemologie a vědy, nového materialismu a ztělesnění digitálních praktik.
Přednáška profesorky Andrey Griesebner Wives for Divorce – Husbands for Cohabitation


Časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR vás zvou na přednášku prof. Dr. Andrey Giesebner (Universität Wien) „Wives for Divorce – Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century“.Přednáška se bude konat 8. listopadu 2018 od 17:00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, 1. patro, Jilská 1, 110 00 Praha 1.


Přednáška představí několikaletý projekt „Ehen vor Gericht. Eheprozesse zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert“, zabývající se manželskými spory před raně moderními soudy.


Přednáška i následná diskuze proběhnou v angličtině.
Nominace do soutěže GENDERMAN ROKU 2018


Genderman roku 2017 Pavel Houdek
Genderman roku 2017 Pavel Houdek


Znáte muže, který se nějakým způsobem veřejně zasazuje o rovnost žen a mužů? Například lokálního zastupitele, který aktivně řeší navýšení míst ve školkách nebo rozvoj dětských hřišť ve Vašem městě? Či novináře, který se ve svých textech kriticky vyjadřuje k nadužívání moci muži v české politice? Či umělce, který se veřejně hlásí k aktivnímu rodičovství? Nebo učitele, který se snaží aplikovat rovný přístup k dětem v praxi? Nebo někoho jiného? Nominujte jeho počin a doložte jej konkrétním výrokem.


Nominace se přijímají za období od 1. prosince 2017 do 31. října 2018. Ukončení sběru nominací je 31. října 2018.


NOMINOVAT ZDE

Pozvánka na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové


Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.Příspěvek v úvodu diskutuje význam sexuality a intimity v současných reprezentacích stárnutí. Zaměřuje se přitom na vzájemný vztah mezi obrazy aktivního stárnutí a obdobím tzv. čtvrtého věku charakterizovaného ztrátou soběstačnosti a závislostí na péči druhých. Představuje čtvrtý věk nejen jako označení individuální zkušenosti, ale rovněž jako formu sociální představivosti (Higgs, Gilleard) vymezující horizont lidské biografie, kde se aktérství i možnost budovat intimní vztahy s ostatními stávají méně myslitelné. Příspěvek vychází z kvalitativního výzkumu se zaměstnanci/kyněmi zařízení rezidenční péče o seniory/ky. Ukazuje, jakým způsobem je v těchto institucích ustavována představa (ne)možnosti intimity v pozdním stáří. Projevy intimity a sexuálního vyjádření získávají v těchto institucích nový význam skrze sociální imaginaci čtvrtého věku, která představu sexuality v pozdním věku problematizuje i tváří v tvář konkrétním projevům sexuálních potřeb klientů/tek.


Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.


Vychází kniha Prarodičovstí v současné české společnostiKniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let. Práce mapuje historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a diskutuje vliv současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace a rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Ukazuje, jaká očekávání jsou kladena na současné české prarodiče a jaké místo je jim v rámci rodinných vztahů vymezováno (a jaké místo si sami vymezují). Jakou formu péče poskytují, za jakých okolností a s jakými dopady na život vlastní i život v rodinách svých dětí. Zabývá se rovněž faktory a okolnostmi, které spoluutváří konkrétní podoby naplňování role prarodiče. Zvláštní pozornost přitom věnuje genderové dimenzi prarodičovské role a místu, jež prarodičovství zaujímá v současných idealizovaných obrazech aktivního stárnutí. Představuje přitom prarodičovství jako sdílený proces ovlivněný genderovými představami o péči, na kterém participují i ostatní členové rodiny, nejen samotný prarodič a vnouče. Jakou roli hraje prarodičovství v životech současných seniorů/seniorek? Jak aktivními prarodiči jsou čeští senioři/seniorky? Jaké faktory ovlivňují míru zapojení prarodičů do péče? Liší se zapojení babiček a dědečků? Jak současný důraz na aktivní stárnutí ovlivňuje vnímání role prarodiče? Jak se liší očekávání spojená s rolí babičky a dědečka? Jak muži vnímají svou roli dědečka a jakou roli hraje v jejich životě? Proč jsou muži žijící v partnerství aktivnějšími dědečky?


Knihu je možné objednat na stránkách nakladatelství SLON.
Pozvánka na feministickou konferenci


Všechny srdečně zveme na 10. výroční feministickou konferenci, která proběhne od 12. do 15. září v německém Göttingenu.pozvánka

Pozvánka na přednášku


Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednáškou Dr. Yasmin Gunaratnam z Goldsmiths University of London. Přednáška „Borders of Becoming – Researching Immigration Policing“ se bude konat v pátek 27. dubna v 9:30 v Konferenčním centru Rezidence Dlouhá 17, Praha 1 v rámci jednodenního workshopu „Multisenzuální metody“.Yasmin Gunaratnam je docentka sociologie na Goldsmiths University of London. Gunaratnam přednáší o rase, feminismu, postižení a výzkumných metodách.

Abstract: This talk is based on a multi-method research project, the ‘Mapping Immigration Controversy’ (MIC) project that examined the effects of UK government public immigration campaigns between 2013-15. Drawing from the findings, I’d like to think about methods of researching border regimes in relation to two interrelated dynamics of contemporary European border management and surveillance: how as increasingly dramatic techniques are being used to perform and reinforce national boundaries, borders have simultaneously become more molten – fluid and mobile with the capacity to ‘pop up’ in unexpected places. In the MIC project, we found that although immigration policing initiatives and campaigns can seek to reterritorialise and over-garland place-based belonging, such initiatives rarely operate smoothly or in predictable ways. Places material, flowing, real and fantasised can flare up in the encounters between differently racialised bodies and the different frontiers set in play by immigration policing, illuminating a multiplicity of borders and non-discreet meanings of ‘home’. As well as developing methods that are responsive to this multiplicity, matters of immigration and racialized difference are regarded as ‘sensitive topics’, involving what methodologists call ‘topic threat’. Here, feminist-postcolonial methods move beyond efforts to reduce threat and are also concerned with the subjective potentialities convened and elicited by different tools. How might we create possibilities for enabling novel, transversal arrangements of commonality and difference in research, the negotiation of psycho-social distance and closeness, as well as learning from ‘stuck places’, ‘making do’ and failing?

NE/ZPŮSOBILOST, ZDRAVÍ, POSTIŽENÍ A HENDIKEP VE SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH


Interdisciplinární workshop

Organizátoři: Kateřina Kolářová (FHS UK), Martina Winkler (Christian-Albrechts-Universität, Kiel), Filip Herza (FHS UK-CEFRES), Kamila Šimandlová (FHS UK)

Kdy: 17. 2. 2018

Kde: Akademické Centrum, Husova 4a, Praha 1

Jazyk: Česky


Workshop je organizován v rámci mezinárodního projektu “(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, podpořeného Grantovou agenturou České republiky a Deutsche Forschungsgemeinschaft, který je realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na organizaci workshopu se spolupodílí CEFRES a Sociologický ústav AV ČR.

Program

9:00 – 9:30

Registrace, káva, úvod


9:30 – 10:00 Zahájení Kateřinou Kolářovou
10:00 – 11:45

Blok I


 • Martina Winkler: Disability and Childhood in Czechoslovak Media, 1960s-1989. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

 • Marek Fapšo, Jan Randák: Co socialistického bylo v socialistickém (zvláštním) školství?(Ústav českých dějin, FF UK)

 •  Šimon Charvát: „Neduh idiotismu jako nevybuchlý dynamit“: Tematizace „slabomyslnosti“ v českých zemích v druhé polovině 19. století. (Katedra obecné antropologie, FHS UK)

 • Maria-Lena Fassig: First thoughts on definition of disability in the historical context of socialist Czechoslovakia. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

11:45 – 12:45 

Oběd


12:45 – 14:30 

Blok II


 • Radek Carboch, Dana Hradcová, Dita Jahodová, Michal Synek: Mezi tichem a překladem: Etnografie kognitivní disability. (Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK; Katedra sociologie, FSS MU)

 • Daniela Komanická: Rekonceptualizácia práce a starostlivosti skrz aktívnu participáciu užívateľky sebaurčujúcej osobnej asistencie na tejto službe. (Katedra antropologie, FHS UK)

 • Ľubica Kobová: Zraniteľnosť ako ontologická podmienka a jej kritiky.  (Katedra genderových studií, FHS UK)

 • Hana Porkertová: Disabilita jako asambláž v průsečících diskurzu a materiality. (Katedra sociologie, FSS MU)

14:30 – 15:00

Přestávka, občerstvení


15:00 – 16:30 

Blok III 


 • Petra Honová, Lucie Kondrátová, Dino Numerato: Expertizace zkušenosti pacientů a jejich rodinných příslušníků v kontextu znalostní společnosti: případ reformy psychiatrické péče.(Katedra sociologie, FSV UK; Národní ústav duševního zdraví)

 •  Martin Fafejta: Československá pedofilní komunita (ČEPEK) a její emancipační diskurz. (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP)

 •  Jiří Mertl: „To jsem nikdy nezkoušel…“ Psychologická pomoc, osobní zodpovědnost a propuštěné osoby. (Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU)

16:30 – 17:00 Zakončení Filipem Herzou


Celý program workshopu si můžete stáhnout zdea abstrakty příspěvku zde.


Viz CFP zde.Archiv

Ve dnech 3.-10.11.2016 proběhne v Praze další ročník Mezipatra queer filmového festivalu. Více informací a program:

Multikulturní centrum Praha a Katedra genderových studií FHS UK v Praze vás zvou na konferenci "Ženy za pokladnou: Pracovní podmínky žen v supermarketech," která preběhne ve čtvrtek 21. dubna od 15:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Na konferenci budou představené výsledky výzkumu o práci žen v odvětví obchodu a hlavními tématy bude organizace práce, mzdové podmínky a slaďování rodinného a pracovního života.

Více informací v pozvánce:

Zahraniční oddělení FHS UK Vás zve na informační seminář o programu ERASMUS+. Více informací: http://fhs.cuni.cz/FHS-658.html


Pozvánka na promítání a diskusi

Workshop: tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu


11.5. 2015, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Konceptualizace těla a dekonstrukce esencializujících vizí tělesnosti představují výrazné linie historie feministických teorií a uvažování o genderu. Cílem připravovaného workshopu je nabídnout fórum k diskuzi o teoretickém pojednání i možných metodologických přístupech k tělesnosti. Workshop usiluje o prohloubení diskuze k tématům, která již v českém prostředí rezonují a zároveň je jeho cílem otevřít diskuze k tématům, která prozatím zůstávají v české feministické vědě a výzkumu opomíjená. Workshop je koncipován jako interdisciplinární setkání badatelů a badatelek, kteří ve svém zkoumání těla a tělesnosti zohledňují genderovou a feministickou perspektivu.


Keynote workshopu přednese Margrit Shildrick, mj. autorka knih Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity and Sexuality (2009), Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self (2002), Leaky Bodies and Boundaries: Feminism, Postmodernism and (Bio)ethics (1997), a spolueditorka publikací jako Ethics of the Body: Postconventional Challenges (2005), Feminist Theory and the Body: A Reader (1999) a Vital Signs: Feminist Reconfigurations of the Bio/logical Body (1998).


V případě zájmu o účast na workshopu se prosím registrujte nejpozději do 4.5. na emailové adrese jmarhan@kss.zcu.cz (do předmětu emailu uveďte „registrace workshop tělo“) Konferenční příspěvek není vybírán. Velmi uvítáme přítomnost studujících z řad magisterských a doktorských oborů. Na místě je zajištěno drobné občerstvení po dobu konání workshopu. Na setkání se těší organizátorky workshopu: Jaroslava Hasmanová Marhánková a KateřinaKolářová


Program workshopuVznikla Genderová expertní komora ČR


Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.Ve čtvrtek 9. 4. 2015 proběhla ustavující členská schůze GEK ČR. Schůze proběhla v Bílém domě v Praze a zúčastnilo se jí více jak 80 členek a členů GEK ČR. Na ustavující členské schůzi byly zvoleny osoby do výboru a kontrolní komise GEK ČR. Předsedkyní výboru byla zvolena Veronika Šprincová. Oficiální činnost GEK ČR začne po jejím zápisu do spolkového rejstříku.


„Vítám vznik GEK jako nezávislého profesního sdružení odbornic a odborníků na genderovou rovnost. Věřím, že ustavení GEK přispěje k rozvoji genderové expertízy a prosazování rovnosti žen a mužů v české společnosti,“ uvedl Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


Nově zvolená předsedkyně Veronika Šprincová k tomu dodává: „Velmi mě těší, že se konečně podařilo ustavit profesní organizaci genderových expertů a expertek. Jde o poměrně nový obor, proto je potřeba, aby byla jasně nastavena kritéria odbornosti a kvality poskytovaných služeb v této oblasti. Právě garance kvality a dodržování etických standardů je hlavním posláním Genderové expertní komory ČR. Věřím, že svým působením významně přispěje k lepšímu prosazování genderové rovnosti v ČR.“


GEK ČR bude sloužit jako oficiální nezávislá platforma pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou, bude poskytovat analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů a bude garantovat odbornou expertízu členek a členů v oboru. Expertky a experti GEK ČR pocházejí z různých vědních oblastí a sektorů společnosti, mají různé specializace. Jejich znalost v oboru genderových a feministických studií pokrývá oblasti, jakými jsou trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo, školství a vzdělávání či věda, výzkum a inovace.


Cílem GEK ČR je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků. GEK ČR proto bude partnerem institucím, které se rozhodnou zahrnout problematiku rovných příležitostí žen a mužů do svých politik a procesů, včetně pracovních a poradních skupin nebo expertních orgánů. Bude též partnerem jednotlivým zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří mají na starosti agendu rovných příležitostí žen a mužů v různých institucích a společnostech. 


Kontakt:

Nina Fárová

tajemnice Genderové expertní komory ČR

gekcr@soc.cas.cz

tel: +420 732 876 492

www.gekcr.cz


Veronika Šprincová

předsedkyně výboru Genderové expertní komory ČR

sprincova@padesatprocent.cz

tel: +420 606 580 787


Katedra genderových studií je v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze partnerem projektu Hájíme práva žen

Projekt „Hájíme práva žen v ČR“


Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.


Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících kroků:


 • prosadíme alespoň 2 legislativní opatření vedoucí k odstranění deficitů RP na základě publikovaných analýz k stavu RP a průběžnému monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR

 • vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice RP,

 • prosadíme ratifikaci alespoň 1 mezinárodní úmluvy v oblasti RP a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila

 • prosadíme minimálně 1 legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek

 • zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů vysvětlujících komplikovanou legislativu

 • zrealizujeme mediální kampaně a happeningy, které zviditelní téma RP v médiích, a uspořádáme druhý ročník Kongresu žen

 • navážeme nová partnerství mezi aktéry z různých sfér, kteří doposud nespolupracují, a kteří se zabývají tématem RP.Realizátor projektu: Česká ženská lobby


Partneři s finanční účasti: Sociologický ústav Akademie věd ČR, Kongres žen


Partneři bez finanční účasti: Fakulta humanitních studií University Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně


Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266


Web: www.czlobby.cz


Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“http://www.dejmezenamsanci.cz/


http://www.osf.cz/
Konference "Kreativní město" - Call for papers


Katedra genderových studií si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 24.4.2014 od 16:00 hodin v učebně FHS 3 (3. patro hlavní budovy FTVS/FHS). Více informací: pozvánka
V pondělí 25.11. 2013 proběhne v prostoru NODE5, Radlická 50, Praha 5 diskuse Feministická ekonomie: příspěvek k hodnocení krize a tvorbě alternativních řešení.

pozvánkaJménem Katedry genderových studií bychom Vás rádi pozvali na přednášku Prof. Lisy Duggan “Politics, Ethics and Queer Femme Desire in Ayn Rand's Capitalist Utopias”, která proběhne 11.11. v 15:45-17:15 v malém sále kina Světozor. pozvánka

Mezinárodní konference De-colonizing Disability Theory: Cripping Development (Praha, 19.-21.9, 2013)

Cílem konference, která volně navazuje na symposium Cripping Neoliberalism. Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference  (Praha, 2010), je nabídnout prostor ke kritické reflexi současných teorií a konceptů tělesné a mentální jinakosti a konstruktů “nezpůsobilosti” v kontextu globálních změn.

program pozvánka

International interdisciplinary conference organized jointly by the Department of Gender Studies, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, the Gender Research Office, University of Vienna and with support of the Czech Academy of Science and the Department for Development Studies, University of Vienna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Poslední změna: 25. září 2019 14:21 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám