• Faculty
 • Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. • Office: 2.39

 • e-mail: jana.dvorackova@fhs.cuni.cz

 • tel.: 224 271 450


Tutorial

SIS


A List of Current Courses

SIS


Specialisation

Gender in higher education, research and innovations, feminist science studies, sociology of gender, LGBT and queer studies


Education

Ph.D. in Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

MA in Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

BA in Theory and History of Arts, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

BA in Sociology and Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno


Selected publications

 • Kampichler, M., J. Dvořáčková, L. Jarkovská. 2018. “Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs.“ Journal of Pedagogy 9 (2): 9-32.

 • Tenglerová, H., K. Šimandlová, E. Šebestová, J. Dvořáčková, M. Linková. 2018. Genderová rovnost ve vědě, výzkumu a vysokém školství: příklady z praxe. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 • Dvořáčková, J. 2017. Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí. Praha: Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

 • Dvořáčková, J. 2015. „Knowledge is power: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů.“ Pedagogická orientace 25 (1): 84–102.

 • Dvořáčková, J., P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová, K. Šima, T. Virtová. 2014. Politika a každodennost na vysokých školách: Etnografické pohledy na rozmanitost ve vzdělávání a výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Dvořáčková, J. 2013. „Tak daleko, tak blízko: k vybraným formám propojení mezi soukromými a veřejnými vysokými školami." Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku 21 (2): 3–19.

 • Dvořáčková, J. 2012. „Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu“ (recenze). Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 95–99.

 • Dvořáčková, J. 2010. „Od léčby poruch pohlavní identity k genderové transformaci společnosti“ (recenze). Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (1): 89–92.

 • Dvořáčková, J. 2008. „Diagnóza F 64.0: Transsexualita optikou sexuologie.“ Sociální studia 5 (1): 55–75.


Research and other relevant projects

Research projects:

 • Diversifying preschool education in the Czech Republic: inclusion, exclusion and social inequalities (GA CR, 2016 – 2018)

 • Mass Higher Education in Institutional Settings: Ethnography of Academic Departments in the Czech Republic (GA CR, 2012–2013)

 • Is Women Education a(t) Risk? (Grundtvig, 2011 – 2013)

 • Women Taking Chances – Women Participating in Lifelong Learning Activities (Grundtvig, 2008 – 2010)


Other projects:

 • GE Academy (Gender Equality Academy) – H2020/SwafS/CSA (2019 – present)

 • GENDER-NET Plus – H2020/ERA-NET Cofund (2017 – present)

 • GEECCO (Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment) – H2020/SwafS/CSA (2017 – present)

 • NewHoRRIzon (Excellence in Science and Innovation for Europe by Adopting the Concept of Responsible Research and Innovation) – H2020/SwafS/CSA (2017 – 2018)


Previous teaching activities

 • Department of Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno (2008 – 2017)

 • International Studies Abroad program, Charles University, Prague (2015 – 2016)


Academic stays

 • 4th Annual Sexuality Summer School: Queer Temporalities, The University of Manchester, Manchester (2011/05)

 • Human-Animal Studies: Representations and Practices, Uppsala University, Center for Gender Research, Uppsala (2010/12)

 • Democracy and Diversity Summer Institute, New School for Social Research, New York, místo konání Krakov (2008/07)
Last change: March 24, 2022 23:30 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Getting to us


Contacts

Gender Studies Program

Faculty of Humanities

Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

tel. +420 224 271 451


Other contactsYour Feedback