• People
  • Tereza Jiroutová Kynčlová

Tereza Jiroutová Kynčlová

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.Email: terezka AT gebbeth DOT cz


Courses: SIS                   


Phone Number:  (+420) 220 172 424Education:


Master’s Degree, 2009


School of Humanities, Charles University, Prague


Gender StudiesMaster’s Degree, 2005


Faculty of Arts, Charles University, Prague


English and American Studies + Political SciencePublications:BooksCesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011; with Dagmar Pegues


            (This project was made possible by a grant from Charles University Grant Agency)Book Chapters“Elaine Showalter: Jejich vlastní literatura” in Průvodce po světové literární teorii, ed. Alice Jedličková a Stanislava Fedrová, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha, (forthcoming)
“Edward Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii, ed. Alice Jedličková a Stanislava Fedrová, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha, (forthcoming)
“La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.
“Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice” in Matonoha, Jan (ed.), Česká literatua v perspektivách genderu, Praha AV ČR, 2010, Pp. 91-103.
“Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha, Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; with Blanka Knotková Čapková and Jan Matonoha
“Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha, Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; with Blanka Knotková Čapková
“Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha, Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.
“Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; with Irena Smetáčková, Kristýna Ciprová and Linda Sokačová
“Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in:  Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.
“Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.
Articles in Peer-Reviewed Journals“Teorie (mexicko?americké) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy“ in Gender, rovné příležitosti, výzkum; Vol. 13, No.2, 2012, Pp. 50-59.

“Interpreter, Inerlocutor, Intermediary, Traitress: An Exemplary Figure in Chicana Literature and Culture“ in British and American Studies Annual; Vol. 5, 2012, Pp. 95-111.
„Prospects of Anzaldúan Thought for a Czech Future“ in SIGNS: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 37, No. 1, Autumn 2011, Pp. 23-29.
“Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, Číslo 2/2006, Pp. 51-57.
“Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.Reviews
“Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky – recenze”, in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.
“V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.


“Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová”. Translation: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.“Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in www.ta-gita.cz 12.9.2007.Translations
Gu?mundsdóttir, Sig?rú?ur: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha, Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.
Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha, Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.
Translations of short stories by Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, Helena Mária Viramontes, Alma Luz Villanueva, Gina Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegue, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.
Newspaper and Journal Articles“Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, Číslo 1/2011, Pp. 124-128.“Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17.
Expert feedback on articles: GITA černá na bílé, ed. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008;  with Blanka Knotková Čapková
“Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007.“Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, Číslo 4/2003, Praha: V-Press.Grants and Scholarships:
2/2008-5/2008 PhD Dissertation Research Sojourn, University of Texas, Austin, USA
1/2002-6/2002 Semester-long Study Stay, University of New Orleans, New Orleans, USA
9/2008 Indigenous Cultures and Knowledges Summer School, Universität Konstanz, Konstanz, Germany
9/2006 Gender Studies Summer School NOISE, Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands
9/2005 Gender Studies Summer School NOISE, Linköpings Universitet, Sweden
7/1999-8/1999 American Studies Suffolk University Summer Program, Suffolk University, Boston, USA
Current Research Projects
Member of research team; Charles University Grant Agency Project Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace.
Poslední změna: 6. září 2017 17:38 
Sdílet na:  
Your Feedback
Contacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Gender Studies

José Martího 31

162 52 Praha 6

Tel.: +420 220 172 431

E-mail:Getting to us