• Faculty
 • Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D. • Office: 2.40

 • e-mail: tereza.jiroutovakynclova@fhs.cuni.cz

 • tel.: 224 271 451


Tutorial

SIS


A List of Current Courses

SIS


RESEARCH FOCUS

feminist literary theory, gender and literature, genre literature, postcolonial and decolonial thought, cultural studies, gender perspectives on nationalism, critical discourse analysis, contemporary US ethnic and regional literature, ChicanX literature and feminism, LatinX literature, border theory, femi(ni)cide

             

EDUCATION


2017

Ph.D. / English philology / Faculty of Arts, Charles University

doctoral thesis: Chicana Literature: A Feminist Perspective of Gloria Anzaldúa’s Identity Politics; Martin Hilský Award for

an Outstanding Doctoral Thesis

2009

MA / gender studies / Faculty of Humanities, Charles University

2005

MA / English and American studies and political science / Faculty of Arts, Charles University

A LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS


 • Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011; co-editor Dagmar Pegues.

 • Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie, Praha: Gender Studies, 2016; co-editor Blanka Knotková-Čapková.


GUEST EDITOR


 • forthcoming: Gender, náboženství a spiritualita, monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, společně s Blankou Knotkovou Čapkovou a Ivy Helman

 • Gender v populární kultuře, monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, 2022 (vol. 23), number 1, together with Iva Baslarova “Editorial: Dynamické formy a žánry: Reprezentace genderu v populární kultuře.” Gender a výzkum / Gender and Research, 2017 (vol. 18) number 2, 3-12. https://www.genderonline.cz/magno/gav/2022/mn1.php

 • Postcolonial and Decolonial Thought in Feminism, a special issue of Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, with Blanka Knotková-Čapková. Issue Editorial: “Postcolonial and Decolonial Thought in Feminism and Analyses of Othering Representations” in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 2-15 with Blanka Knotková-Čapková https://www.genderonline.cz/magno/gav/2017/mn2.php


ARTICLES IN IMPACT FACTOR JOURNALSARTICLES IN PEER-REVIEWED JOURNALS

 • “Postkoloniální, dekoloniální a genderové paralely v možnostech reprezentace ženství a tzv. druhých.” Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2021, 75(1-2), 18–31. https://doi.org/10.37520/amnph.2021.003

 • “Woman Killing and Adoption in Alicia Gaspar de Alba’s Desert Blood: The Juárez Murders” in Ex-Centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media, No. 3, 2019, Pp. 76-92. https://ejournals.lib.auth.gr/ExCentric/article/view/7550

 • “Elastic, Yet Unyielding: The U.S.-Mexico Border and Anzaldúa's Oppositional Rearticulations of the Frontier“ in European Journal of American Studies, Vol.9, No. 3, 2014. http://ejas.revues.org/10384

 • “Frontier Cartographies: Bharati Mukherjee's Jasmine from the Perspective of Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness“ in Families: A Journal of Representations; Vol. 9 No. 2 & Vol. 10, No. 1, 2012, Pp. 74-94.

 • “Rozbor webových stránek informační a osvětové kampaně “Žiješ, protože tě rodiče chtěli” z hlediska kritické diskursivní analýzy” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2/2006, Pp. 51-57.

 • “Constructing Mestiza Consciousness: Gloria Anzaldúa’s Literary Techniques in Borderlands/La Frontera – The New Mestiza” in Human Architecture - Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Boston: University of Massachusetts, Vol. IV, Summer 2006, Pp. 43-56.


BOOK CHAPTERS


 • “Unweaving Silence, Weaving (Feminist) Voices.” inLiška, Pavel, Mudry, Robin R., (eds.), TEXTile Manifestoes. Prague: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2022, Pp. 161-176.

 • “Nezlomní andělé na mexicko-americké hranici: Doslov k prvnímu českému překladu chicanského románu” in Luis Alberto Urrea, Dům polámaných andělů. Praha: Vyšehrad, 18 pgs.

 • “Rozbít kruhy mlčení. Rozhovor s Hanou Havelkovou” in Sokolová Věra, Kobová Ľubica (eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, Pp. 403-409.

 • “Queering ang Gendering Aztlán: Anzaldúa’s Feminist Reshaping of the Chicana/o Nation in the U.S.-Mexico Borderlands” in Elbert Decker, Jessica, Winchock Dylan (eds.), Borderlands and Liminal Subjects: Transgressing the Limits in Philosophy and Literature. New York, Palgrave, Macmillan, 2017, Pp. 145-166.

 • “Ke Slavoji Žižekovi” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 625-632; with Tomáš Chudý.

 • “K Janice Radwayové” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 239-245.

 • “Ethnicity, Nationality, and Race: Two Stories of/on Borders” in El Mundo Zurdo 3, eds. Larissa Mercado-López, Sonia Saldívar-Hull, and Antonia Castañeda, San Francisco: Aunt Lute Books, 2013, Pp. 75-90.

 • “Elaine Showalterová: Jejich vlastní literatura. Britské spisovatelky od Brontëové k Lessingové” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, eds. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 639-647.

 • “Edward Wadie Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu” in Průvodce po světové literární teorii 20. století, ed. Vladimír Macura and Alice Jedličková, Brno: HOST, 2012, Pp. 621-629.

 • “La Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultur a jazyků” in Knotková-Čapková, Blanka et al. Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií a Gender Studies, 2011, Pp. 207-216.

 • “Gender jako metodologická kategorie literárních analýz” in Knotková-Čapková, Blanka et. al. Tváří v tvář, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 8-30; with Blank Knotková-Čapková and Jan Matonoha.

 • “Bezdětné matky: Předmluva k českému vydání” in: Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 9-23; with Blanka Knotková-Čapková.

 • “Otcovství bez dětí, mužství bez dětí: předmluva k českému vydání” in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt otcem. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 5-14.

 • “Gender Aspects of Education in the Czech Republic“ in Włodarczyk, Justyna (ed.), Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovak Republic and Ukraine, Warsaw: Heinrich Böll Foundation Regional Office Warsaw, 2008, Pp. 9-46; with Irena Smetáčková, Kristýna Ciprová and Linda Sokačová.

 • “Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži” in: Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, ed. Helena Skálová, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2008, Pp. 18-21.

 • “Analýza genderových vztahů v Erbenově Kytici: Úvodní studie k diplomové práci” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2005-2006, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2007, Pp. 293-309.


BOOK REVIEWS


 • “O jazyku kriticky aneb Aby „hezky česky“ neznamenalo „patriarchálně““ in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 20, No. 1, 2019, Pp. 164-170.

 • “Literární kritika jako feministická platforma“ in Gender a výzkum / Gender and Research, Vol. 18, No. 2, 2017, Pp. 159-163.

 • “Dialogy o dialogu” in Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1/2013, Pp. 101-104.

 • “Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu“ in Česká literatura, 1/2011, Pp. 124-128.

 • “Libuše Heczková, Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky” in Střed, 2/2010, Pp. 128-135.

 • “V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity” in Ročenka Katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha: Katedra Genderových studií FHS UK, 2009, Pp. 314-320.

 • “Recensioni: V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, a cura di P. Hanáková, L. Heczková, E. Kalivodová.” Translation: Ines Berra. eSamizdat, 2008, Volume VI, Issue 2-3, Pp. 380-384.

 • “Mileva Einstein: recenze knihy Desanky Trbuhovićové-Gjurićové Ve stínu Alberta Einsteina: tragický život Milevy Einsteinové-Marićové“ in

  www.ta-gita.cz 12.9.2007.


TRANSLATIONS


 • Milada, directed by David Mrnka, NETFLIX 2017, script translation

 • Žižek, Slavoj: “Přízrak ideologie“ in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literature, Praha: Academia, 2014, Pp. 633-678.

 • Radway, Janice: “Institucionální prostředí a vydávání milostné beletrie” in Müller, Richard, Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha: Academia, 2014, Pp. 246-291.

 • Colebrook, Claire: “Od radikálních reprezentací k tělesnému stávání se: Feministická filosofie Genevieve Lloydové, Elizabeth Groszové a Moiry Gatensové” in Česká literatura, Vol. 62, No. 4, 2014, Pp. 600-618.

 • Giddens, Anthony: Sociologie, Praha: Argo, 2013. (co-tranlators: Blanka Knotková Čapková, Zuzana Krulichová and Daniela Orlando)

 • Translations of short stories by Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, Helena Maria Viramontes, Alma Luz Villanueva, Gina Valdés a Mary Helen Ponce in Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová (eds.): Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, Brno: HOST, 2011.

 • Guðmundsdóttir, Sigþrúður: Island: “Úvod do legislativy a schémata podpory obětí znásilnění” in Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění, Praha: Gender Studies, 2010, Pp. 66-72.

 • Moir, Rita: Kruh ze židlí in Lynne van Luven (ed.), Být či nebýt matkou. O životě bez dětí, Praha: Volvox Globator, 2010, Pp. 113-127.


NEWSPAPER ARTICLES


 • “Mosty k sousedům. Chicanský román Luise Alberta Urrey” in A2, 23/2020, Pp. 6.

 • “Ve výkladní skříni” in ELLE, duben 2020, Pp. 88-90.

 • “Změna jazyka, změna myšlení, změna našeho vztahu k cizincům a cizinkám“ in Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy, Brno: Nesehnutí, 2009, Pp. 16-17.

 • Expert reviews for GITA černá na bílé, eds. Tamara Nováková a Magdalena Hort, Praha: Genderová a informační tisková agentura GITA, 2008; with s Blankou Knotkovou Čapkovou.

 • “Kterak psychosomatika “vyvrátila” feminismu” in A2 – kulturní týdeník, Praha, 5.9. 2007. “Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, 4/2003, Praha: V-Press.

 • “Poklady Krymu” in: Magazín Outdoor, 4/2003, Praha: V-Press.


GRANTS


2015

co-recipient

Faculty of Humanities, Charles University, Specific University Research Project no. 26023702 Gender v textu a obraznosti; with Blanka Knotková Čapková

2011-2013

research team member

Charles University Grant Agency Grant no. 432011, Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace; with Richard Müller, Josef Šebek, Jan Matonoha and Tomáš Chudý

2011

research team member

Faculty of Humanities, Charles University, Specific University Research Project no. 263701 Gender v interdisciplinární perspektivě; with Blanka Knotková Čapková et. al.

2010

research team member

Faculty of Humanities, Charles University, Specific University Research Project Gender jako metodologická kategorie literárních analýz; with Blanka Knotková Čapková and Jan Matonoha

2009 – 2011

co-recipient

Charles University Grant Agency Grant no. 259210 Anthology of American Regionalist Women´s Writing: Southern and Chicana Literature; with Dagmar Pegues

2008

Visiting Researcher

Sasakawa Foundation, University of Texas, Austin, USA

2002

University of New Orleans, New Orleans, USA


MEMBERSHIP


 • 2016+ MESEA - The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas

 • 2014+ Genderová expertní komora ČR

 • 2009+ Society for the Study of Gloria Anzaldúa

Last change: February 27, 2023 09:41 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Getting to us


Contacts

Gender Studies Program

Faculty of Humanities

Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

tel. +420 224 271 451


Other contactsYour Feedback