• Aktuality

Aktuality


5. února 2020

Call for Papers: GENDEROVÉ PERSPEKTIVY V HUMANITNÍCH VĚDÁCH


Centrum genderových studií při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK vyhlašuje doktorandskou konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách.


Konference je organizovaná jako připomínka dvoustého výročí narození Boženy Němcové (1820–1862), spisovatelky, jejíž život a tvorba se vždy využívaly k mnoha různým cílům, podrobovaly různým výkladům.


Abstrakty je možné zasílat na adresu gender@ff.cuni.cz do 30. června 2020.Více informací zde. Výzva k zasílaní abstraktů zde.

Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín


Mgr. Tatiana Badurová - tajemnice katedy

tatiana.badurova@fhs.cuni.cz


Jak k nám