• Aktuality

Aktuality

23. listopadu 2021

IN HONOREM Jiřina Šiklová

Centrum genderových studií FF UK připomíná zakladatelskou osobnost Jiřiny Šiklové v rozhovorech s některými z těch, které v práci a v životě inspiroval její zájem o feminismus, gender a občanskou společnost.


Zároveň Centrum genderových studií vyhlašuje jako připomenutí významu Jiřiny Šiklové soutěž pro studenty a studentky magisterských a doktorských programů: v soutěži se utkají články psané česky či anglicky s abstrakty v jazyce hlavního textu, ideálně v rozsahu 15 až 25 normostran, které využívají metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBT studií. Soutěž zamýšlí podpořit aktivity i aktivismus studentů a studentek, podchytit jejich zájem o dění ve společnosti, starost o věci veřejné a umožnit jim publikovat v kvalitních odborných časopisech, případně společenských časopisech. Kolegium soutěže bude oceňovat nebojácnost, srozumitelnost a přesnost témat, samotného výzkumu i psaní.


Soutěž se vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022. Uzávěrka soutěže je 20. května 2022. Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění, bez ohledu na jazyk textu. Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v prvních červnových dnech jako malá slavnost na počest Jiřiny Šiklové. Vybrané články v českém nebo anglickém jazyce budou zaslány do recenzních řízení českých odborných časopisů. Nejlepší autorky a autoři získají kromě možnosti publikace knihy s tématikou gender, queer nebo LGBT, také sazenice nejkrásnějších jiřin roku 2022.


Články společně s abstrakty lze zasílat v průběhu celého akademického roku až do 20. května 2022 na adresu


Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Tajemnice: Michaela Červenková

tel. +420 224 271 451


Jak k nám