• Příležitosti

Příležitosti

Nabídka stáže


Deloitte Central Europe Service Centre se chystá na realizaci kvalitativní Analýzy příčin a procesů vedoucích k nerovnému odměňování žen a mužů pro MPSV v rámci jejich velkého projektu 22 % k Rovnosti. Projekt zahrnuje řadu hloubkových rozhovorů, fokusních skupin se zaměstnavateli a zaměstnanci a je zaměřen na empirický sběr dat. Společnost proto hledá do týmu na dobu realizace tohoto projektu posilu, která by pomohla s dílčími úkoly, včetně kódování dat. 

Kontakt:

Filip Rameš 

Deloitte Advisory s.r.o. 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o. 

Churchill I, Italská 2581/67, CZ-120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czech Republic 

Reception: +420 246 042 500 | M: +420 737 625 908 

frames@deloitteCE.com | www.deloitte.com 
Poslední změna: 3. květen 2019 10:47 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište oboru Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám