• Lidé
  • PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 31. října 2020 zemřela Hana Havelková, česká socioložka, filosofka, vysokoškolská pedagožka zaměřující se na genderová témata a spoluzakladatelka Katedry genderových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.


Vzdělání:

PhD., 2007, Fakulta sociálních věd UK v Praze


PhDr., 1976, Masarykova Univerzita, Brno

Obor Politická filozofie


M.A., 1972, Masarykova Univerzita, Brno

Obor Sociologie


Publikační činnost

Editované knihy a časopisy

Žena a muž v médiích, s M.Vodrážkou, eds., (Praha: Nadace gender studies 1998)


Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell?/Existuje stredoevropský model manželství a rodiny? - v češtině a němčině. Havelková (ed.) (Praha: Divadelní ústav, 1995)


Speciální genderové číslo Sociologického časopisu 1/1995, s M.Čermákovou, eds., (Praha: SoÚ 1995).


Lidská práva, ženy a společnost, ed. (Praha: Evropské středisko pro výchovu k lidským právům, 1992).


Feministické číslo Filosofického časopisu 5/1992, s J.Šmejkalovou, eds. (Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1992).


Odborné články a eseje

2002 - " Tschechien: Die Republikanische Partei der Tschechoslowakei" (Czech Republic: The Republican Party of Czechoslovakia), in: H.Amesberger/ B.Halbmayr (eds.) Rechtsextreme Parteien - eine mögliche Heimat für Frauen?, Opladen: Leske + Budrich, pp.211-250


2002 - "Women and Science: Review of the situation in the Czech Republic", in: National Reports: Eastern and Central European Countries and Baltic States, Brussels: European Commission, collected manuscripts (co-author: Marie Cermáková), 17 pages


2002 - "Politická reprezentace žen v České republice", in: J.Cviková/J.Juránová (eds.) Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky, Bratislava: Aspekt, pp.82-100


2002 -" Pro partnerství muže a ženy". In Cesta a Odkaz T.G.Masaryka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp.164-172


2001 - "Některé teoretické a praktické aspekty problematiky žen ve věde". In Gender - rovné příležitosti - výzkum 4/2001, pp.1-4


2001 - "Veřejnost, politické strany a média". In Lidská práva 1/2001, pp.7-10


1999 - "Women in and After a "Classless" Society", in C.Zmroczek/P.Mahony (eds.), Women and Social Class - International Feminist Perspectives, London: Taylor and Francis/UCL, pp. 69-84


1999 - "The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic 1990-1998", in Czech Sociological Review Vol.7, Nr. 2, Fall 1999, pp.145-165


1999 - "The Public and Human Rights", in The New Presence, Jan. 1999, pp. 22-23


1999 - "Feminismus a moderní spolecnost". In Aspekt 1/1999, Bratislava: Aspekt, pp.166-171


1999 - "Affidamento", in M.Chřibková/J.Chuchma/E.Klimentová (eds.) Feminismus 90.let českýma očima, Praha: One Woman Press, pp.46-65


1999 - "K problému politické reprezentace a občanské zkušenosti žen", in E.Věšínová-Kalivodová/H.Maříková (eds.) Společnost žen a mužů z aspektu gender. Sborník studií. Praha: Open Society Fund, pp. 35-41


1998 - "K humanistickému liberalismu Susan Moller Okinové", in Filosofický časopis 2/1998, roc.46, Praha: Filosofický ústav Akademie ved Ceské republiky, pp.278-286


1998 - "Rod, kultura a demokracie v ceských médiích", in H.Havelková/M.Vodrážka (eds): Žena a muž v médiích, Praha: Nadace gender studies, pp.4-8


1998 - "Politická reprezentace žen", in Zpráva o stavu lidských práv v Ceské republice v roce 1997. Praha: Ceský helsinský výbor, s.71-77


1997 - "Abstract Citizenship? Women and Power in the Czech Republic", in Crossing Boarders. Gender and Citizenship in Transition, Stockholm: Swedish Council for Planning and Coordination of Research, pp.115-137, (reprinted from Social Politics 1996). (Také publikováno In Gender, State and Society,University of Illinois Press, Vol.3, Nrs 2-3 (Summer/Fall), pp.243-260.)


1997 - "Transitory and Persistent Differencies: Feminism East and West", in C.Kaplan/D.Keates/J.W.Scott (eds.) Transitions, Environments, Translations. Feminism in International Politics. New York/London: Routledge, pp.56-62


1997 -" Od lidských práv k životní volbě", in: Aspekt 1/1997, Bratislava: Aspekt, pp.30-33


1997 - "Ženy a politika v české republice" in Pavla Buchtová et al.(eds.) Feminismus ve střední a východní Evropě, sborník prednášek, Brno: Sdružení žen Medúza, pp.51-58


1996 - "Ignored but Assumed. Family and Gender Between Public and Private Realms", in Czech Sociological Review 1 (Spring), Vol.IV, Praha: Institut of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.63-79


1996 -"Český diskurs o ženách a politice před volbami 1996", in Aspekt 2/96, Bratislava: Aspekt, pp.83-88


1996 - "Ženy v politice a ženská politika", úvod ke knize M.Vodrážky Feministické rozhovory o "tajných službách", Praha: Nadace gender studies, pp. 19-31


1995 - "Dimenze "gender" ve vztahu soukromé a veřejné sféry", in Sociologický časopis Nr.1/1995, Praha: Institut of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.25-38


1995 - "Liberální historie ženské otázky v českých zemích" (In: H.Havelková (ed.) Existuje stredoevropský model manželství a rodiny?/ Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell? Praha: Divadelní ústav, pp.19-30


1995 - "Real existierender Feminismus", in Transit: Europäische Revue Nr.9, hrsg. am Institut für Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, pp.146-157


1995 - "Family and Gender in the Changing Relationship between the Public and Private Spheres in Modern Society", in M.Cermáková (ed.) Women, Work and Society. Working Papers. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.19-32


1993 -" "Patriarchy" in Czech Society", in Hypatia. Special Cluster on Easter European Feminism, vol.8, No.4, Indiana University Press, pp.89-96


1993 - "Women´s Rights in Post-Communist Countries: A Different Starting Point", in Human Rights and Human Rights Education in the Process of Transition to Democracy, Praha: European Information Centre of Charles University, Prague, pp.115-121


1993 - "A Few Pre-Feminist Thoughts", in N.Funk/M.Mueller (eds.) Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the Former Soviet Union, London/New York: Routledge, pp. 62-73


1992 - "Patriarchy in Czechoslovakia in Historical Turns", in Against Patriarchal Thinking, Amsterdam: VU University Press, pp.313-318


1992 - "Kdo se bojí feministické filosofie?" In Filosofický časopis Nr.5/1992, Praha: Filosofický ústav AV ČR, pp.729-740


1992 - "Demokracie pro muže a pro ženy. Filozofická reflexe." In H.Havelková (ed.) Lidská práva, ženy a společnost. Praha: Evropské středisko pro výchovu k lidským právům, pp.81-92


Granty a stipendia

Research stay at the University of Vienna, Institute of Philosophy Spring 2002


Grant of the Research Support Scheme of the Open Society Fund for the project "Political Participation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic after 1989" 1996-1998


Research grant of the Norwegian Council, research stay at the Institute for Social Research in Oslo and in the Women´s Studies Center of the University in Oslo, comparative gender studies1993


Postgraduate scholarship granted by the Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, topic: "The Concept of Critical Subject in Max Horkheimer" 1972-1976


Další odborné aktivity

Předsedkyně Českého helsinského výboru pro lidská práva (1999-)


Členka Redakcní rady odborného časopisu Constelations (1994-)


Členka Redakční rady odborného časopisu L'homme (2003-)


Členka Redakční rady Sociologického časopisu (2002-)


Poslední změna: 14. duben 2021 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Magisterský studijní program Genderová studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

tel. +420 224 271 451


Magdaléna Zíková, M.Ed., tajemnice studijního programu

kancelář: 2.40

e-mail:

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem


Všechny kontakty


Jak k nám