Věra Sokolová

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

doc. Věra Sokolová, Ph.D.


Oborové zaměření: Současné evropské dějiny (zejména druhá světová válka, Holokaust, poválečné období, období státního socialismu, Normalizace); Kolektivní paměť a veřejný prostor; Konstrukce rasy a reprodukce v historické perspektivě; Komparativní dějiny sexuality


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.

                                           

Vzdělání:


Doc., 2013

Filozoficka fakulta, Univerzita Pardubice

Katedra historie


Ph.D., 2002

University of Washington, Seattle

Katedra historie


M.A., 1996

University of Washington, Seattle 

Katedra historie


B.A., 1994 (Summa cum Laude) 

California State University, Sacramento

Katedra historie


Publikační činnost


Monografie a editované knihy:


Cultural Politics of Ethnicity: Discourses on Roma in Communist Czechoslovakia (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2008).


Gender and Generation: Interdisciplinary Intersections and Perspectives, ed. s Kateřinou Kolářovou. (Prague: Litteraria Pragensia, 2007).


Odborné články a recenze:


"Otec, otec a dítě: gay muži a rodičovství." In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, Vol. 45, No. 1: 1-31.


"Trasformazioni di genere. Etnografia della sessualita e degli studi queer/LGBT nella Repubblica Ceca." ("Genderové transformace: etnografie sexuality a queer/LGBT studií v České republice." Překlad Andrea Trovesi.) In eSamizdat VI (2): 2008.


"Gender and Generation in Mutual Perspective." (společně s Kateřinou Kolářovou). In Gender and Generation: Interdisciplinary Intersections and Perspectives, Kateřina Kolářová a Věra Sokolová, eds. (Prague: Litteraria Pragensia, 2007): 1-20.


"Today is the Last Day of the Past: Christa Wolf and the Memories of National Socialism." In Ročenka Katedry genderových studií 05/06, Blanka Knotková-Čapková, ed. (Praha: Ermat/FHS UK, 2007): 125-153.


"Reprezentace gayů a leseb v mainstreamových vizuálních médiích." In Mediální obraz leseb a gayů, Jan Kout, Aleš Rumpel a Martin Strachoň, eds. (Brno: STUD, 2006): 3-7. (Anglická verze článku je na stranách 37-42).


"Koncepční pohled na "sexuální menšiny" aneb vše je jen otázka správné orientace..." InMnohohlasem: Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková, eds. (Praha: SoÚ, 2006): 253-266.


"Identity Politics and the (B)Orders of Heterosexism: Gays, Lesbians and Feminists in the Czech Media after 1989." In Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektionen & Codes des Plebejismus (Mediální prostory v Česku po roce 1989: genderové projekce a kódy plebejismu), Jirina van Leeuwen-Turnovcová a Nicole Richter, eds. (München : Kubon und Sagner, 2005): 29-44.


"Planned Parenthood Behind the Curtain: Population Policy and Sterilization of Romani Women in Communist Czechoslovakia, 1972-1989." In The Antropology of East Europe Review Vol. 23/1. Spring 2005: 79-98. Upravená verze přetištěná in Changes in the Heart of Europe: Recent Ethnographies of Czechs, Slovaks, Roma, and Sorbs, Timothy McCajor Hall and Rosie Read, eds. (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2006): 139-172.


"Dobrovolná neviditelnost? Vizuální umění a lesbická identita." In Umělec: Časopis pro současné umění a kulturu 1/2005: 14-18. (English version: "Voluntary Invisibility? Visual Arts and Lesbian Identity." In Umělec: International Artist - Journal for Contemporary Art and Culture 1/2005: 14-18).


"Oběti nebo stoupenkyně?: Gender a historiografické debaty o roli žen v nacistickém Německu" a duální anglický originál: "Victims or Perpetrators?: Gender and Historiographical Debates on the Role of Women in Nazi Germany." In Ročenka Katedry/Centra genderových studií 03-04, Blanka Knotková-Čapková, ed. (Praha: FHS UK, 2004), 114-137. (Česká verze článku je na sudých stránkách; anglická verze článku je na lichých stránkách).


"'A co děti?...' Gay a lesbické rodičovství: homofobie a genderové stereotypy v české společnosti." InABC feminismu, Lenka Formánková a Kristýna Rytířová, eds. (Brno: Nesehnutí, 2004), 81-96.


"Současné trendy feministického myšlení." In ABC feminismu, Lenka Formánková a Kristýna Rytířová, eds. (Brno: Nesehnutí, 2004): 199-212.


"'Don't Get Pricked!': Representation and the Politics of Sexuality in the Czech Republic." In Over the Wall/After the Fall: Post-Communist Cultures through an East-West Gaze, Sibelan Forrester, Elena Gapova and Magdalena Zaborowska, eds. (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 251-267.


"'Moje tělo je ONA': Apriles 2003 a politika ženského/lesbického těla." In Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu. Homosexualita v kultuře 4/2003: 80-94.


"Representations of Homosexuality and the Separation of Gender and Sexuality in the Czech Republic Before and After 1989." In Political Systems and Definitions of Gender Roles, Ann Katherine Isaacs, ed. (Pisa, Italy: Edizione Plus,Universita di Pisa, 2001), 273-290.


"Žádný prostor pro nudu." Recenze knihy Never a Dull Moment: Feminism Takes Center Stage; Teaching and the Art of Performance od Jyl Lynn Felman. (New York: Routledge, 2001.) In Cargo: časopic nové etnografie, 4:10 (February 2002).

"Černý trojúhelník: vratký terén historiografie Holocaustu a romská perspektiva." In Jaroslav Balvín a kol., ed., Romové a Majorita (Kladno: Hnutí R.,1999), 48-76.


Překlady, eseje a polemiky:


"Queer Dance - pozvánka na výstavu Jany Štěpánové." In Ateliér, č. 25/2006.


"Proč pořád ten strach? Homofobie jako výraz osobního postoje." In Lidové noviny, 23. března 2006 (zkrácená verze) a in Britské listy, 27. března 2006 (plná verze článku).


"Feministická pedagogika: ambiciózní projekt změny českého školství." In Ročenka Katedry/Centra genderových studií 03-04, Blanka Knotková-Čapková, ed. (Praha: FHS UK, 2004), 11-13.


"Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament". In Britské listy (2.10.2003).


Leila J. Rupp, Vytoužená minulost: láska a sexualita mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost (Praha: One Woman Press, 2002.) Přeloženo z anglického originálu A Desired Past: A Short History of Same-Sex Love in America (Chicago: University of Chicago Press, 1999).


"Shifting the Terms of Debate: Transformations of Feminism in the Czech Republic." New Presence: Journal for East Central European Politics, (Summer 2000), 31-33.


"The Hidden Face of Culture: Reflections on the Dangers of the Concept of Culture and Roma Emancipation in Central and Eastern Europe." Collage: Quarterly of the Czech Helsinki Human Rights Committee, 10:1 (Fall 1999), 9-15.


Granty a stipendia:


Pearl Resnick Post-Doctoral Fellowship, Center for Advanced Holocaust Studies USHMM, Washington D.C., 2003-2004 (Odmítnuto)


Woodrow Wilson Residential Research Fellowship, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., léto 2002


Visiting Scholar Fellowship, Graduate Faculty of Political and Social Sciences, New School University, New York, jaro 2002


Rondeau Evans Dissertation Fellowship, University of Washington, 2000-2001


Open Society Fund Translation Grant: English - Czech (Leila J. Rupp A Desired Past: A short History of Same-Sex Love in America, University of Chicago Press, 1999), únor 2000


SSRC (Social Science Research Council) IDRF Dissertation Fellowship, 1999-2000


Chester Fritz Dissertation Fellowship, 1999


Aldon Duane Bell Award in Women's History, 1998


AWSS (Association of Women in Slavic Studies) Pre-Dissertation Fellowship, 1998


Thomas Power Award for Outstanding Graduate Essay in History, UW, 1998


Summa cum Laude, CSUS, 1994


Golden Key Honor Society, 1994


Phi Alpha Theta Honor Society, 1994


Dean's Honor List, CSUS, 1993 and 1994


Další odborné aktivity:


vedoucí Study Abroad Programu středoevropských studií University of Washington v Praze (1996-)


členka Redakční rady odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (2008-)


členka COHA - Česká asociace orální historie (2007-) 


členka Redakční rady odborného časopisu Lidé/Města (2004-2007)


členka redakčního týmu měsíčníku ČT LeGaTo (2003-2004)


členství v American Historical Association


členství v Association of Women in Slavic Studies


Poslední změna: 21. listopad 2016 15:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám