• Faculty
  • Jaroslava Hasmanová Marhánková

Jaroslava Hasmanová Marhánková

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.Assistant profesor


E-mail: j.marhankova@fhs.cuni.cz


Courses: SIS


EDUCATION


Ph.D.’s Degree, 2011

Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno


Master’s Degree, 2008

Gender Studies, Faculty of Humanities, Charles University


Master’s Degree, 2008

Ethnology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia


Master’s Degree, 2007

Social and Cultural Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West BohemiaRESEARCH PROJECTS


2018 – 2020 projekt „Ageing as future - Future-related activities regarding age and ageing in cross-cultural perspective“ (financováno Volkswagen Foundation), vedoucí týmu pro Českou Republiku

2017 – 2019 projekt “Partnerské vztahy v pozdějším věku” (Grantová agentura České republiky, grant č. 17-06361S), řešitelka projektu

2017 – projekt “Work life-balance and policies of care in Germany and Czechia” (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur), členka týmu

2013 – 2016 projekt “Významy a podoby prarodičovství v České republice“ (Grantová agentura České republiky, postdoktorský grant č. GP13-09399P), řešitelka projektu

2013 – 2015 projekt “Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky” (Grantová agentura České republiky, grant č. 13-18411S), členka týmu

2008 – 2011: projekt "Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti" (Grantová agentura České republiky, grant č. 403/09/0038), členka týmu

2009 – ERSTE Foundation Social Research Fellowships “Generations in Dialogue”, Projekt „Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of “right” old age”, řešitelka projektu

2006 – 2007 – projekt "Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na těhotenství a výsledek porodu" (Grantová agentura České republiky, grant č.403/06/0184), členka týmu


Current Research Project


Ageing as Future – Future-related activities regarding age and ageing in cross-cultural perspective

Volkswagen Foundation 2012-2020


Old age has come to occupy a major part of an individual’s life and it also constitutes a reality to which society at large must adapt. The “Ageing as Future” project investigates how individuals perceive, construe, and prepare for their old age and ageing. We address this topic from an interdisciplinary perspective, combining different methodological approaches that mutually complement and inform each other (in-depth interviews, questionnaires, online assessments, experiments). The project has an international format, with data collection in three different countries (Germany, USA, Hong Kong, Czech Republic, Taiwan), which allows us to study and compare processes of ageing across different societal contexts. The design of our study enables us to interconnect individual and societal factors in understanding processes of ageing. The major topics of our project center around three interrelated themes: Views on ageing, preparation for old age, and time management in old age.PUBLICATIONS


Monographies


Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (forthcoming 2018): Prarodičovství v současné české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-265-4.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-152-7.

Hasmanová, Marhánková, Jaroslava, Martin Kreidl eds (2012) Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.Articles in Peer Reviewed Journals


Hasmanová Marhánková, Jaroslava (forthcoming 2018): „“I want (to be) an active grandmother” – Activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with grandmother role.“ Ageing & Society.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2016): “Women’s attitudes towards forming new partnership in widowhood – The search for “your own someone” and for freedom.” Journal of Women & Ageing 28 (1): 34-45.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Jitka Skálová (2016):“ Kritika povinného očkování v ČR – charakteristiky rodičů a diskurzivní rámce, které využívají.“ Naše společnost 14(1) 3-13.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2015): „Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 929-958.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): „Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51(5): 737-760.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): “The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing.“ Sociology Compass 9 (4): 309-319.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu koncept aktivního stárnutí?“ Sociální studia 11(3): 13-29.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): ““Women are just more active” – gender as determining factor in involvement in senior centres.” Ageing & Society 34(9): 1482-1504.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2014): „Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata.„ Naše společnost 12 (1): 15-26.

Dirga Lukáš, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50 (1): 83-105.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): “(Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení“ Český lid 100(2): 205-221.

Hasmanová Marhánková, J. (2012): “Biografické aktérství a konstrukce “já” v životopisných vyprávěních.” Acta FF 2/2012: 132-158.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2011): “Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing.” International Journal of Ageing and Later Life 2011 6 (1): 5-32.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46 (2): 211-234. IF: 0.652

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří.” Sociologica-Andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin.Mezigenerční vztahy v rodině: 11-26.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): „Těhotenství v perspektivě sociálních věd.” Sociální studia 4: 55-71.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): „Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství: Příklad prenatálních screeningů.“ Biograf 47: 56 odst.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008): "Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří." Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 28-36.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. (2008): „No co, tak je mi šedesát pět let“ – vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí.“ Sociální studia 1 (5): 35-53.

Hrešanová, Ema, Jaroslava Hasmanová Marhánková (2008): „Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (1): 87-113.

Marhánková, Jaroslava. (2006): "Domácí násilí: výpovědi žen žijících v azylovém domě." Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 46-51.Chapters in Monographies


Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Resisting Mandatory Vaccination: The Formation of the "Informed Parent" in the Czech Republic“ pp: 223-247 In Katalin Fábián and Elżbieta Korolczukeds eds. Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Bloomington and Indianapollis: Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-02667-5.


Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?“ pp: 7-26 In Lukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk eds. Selective Contemporary Chalenges of Ageing Policy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. ISBN 978-83-941568-7-9


Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Mapping Leisure and Life Through Ages in the Czech Republic“ pp: 32-42 In Ishwar Modi, Teus Kamphorst eds. Mapping Leisure and Life through the Ages­­­­­­­­­­­­­. New Delhi: Rawat Publications. ISBN: 978-81-316-0855-5.


Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2012). „Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří.“ in J. Hasmanová Marhánková, M. Kreidl (eds). Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.


Last change: October 12, 2018 20:17 
Share on:  
Getting to us


Contacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Gender Studies

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Mgr. Tatiana Badurová

Secretary of the Gender Studies Programme


Office No. 2.40

E-mail: - consultations after previous confirmation via e-mail

tel.: 00420 774 048 129