Hana Havelková

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.hana.havelkova@volny.cz        Tel: (+420) 220 172 423


Courses:SIS

   

 

Education:


Ph.D., 2007

Charles University in Prague


PhDr., 1976

Masaryk Univerzity, Brno

Department of Political Philiosophy


M.A., 1972

Masarykov Univerzity, Brno

Department of Sociology


Grants and Fellowships


* Research stay at the University of Vienna, Institute of Philosophy Spring 2002

* Grant of the Research Support Scheme of the Open Society Fund for the project "Political Participation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic after 1989" 1996-1998

* Research grant of the Norwegian Council, research stay at the Institute for Social Research in Oslo and in the Women´s Studies Center of the University in Oslo, comparative gender studies1993

* Postgraduate scholarship granted by the Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, topic: "The Concept of Critical Subject in Max Horkheimer" 1972-1976 Publications: Edited Books and Journals:


Žena a muž v médiích, s M.Vodrážkou, eds., (Praha: Nadace gender studies 1998)


Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell?/Existuje stredoevropský model manželství a rodiny? - v češtině a němčině. Havelková (ed.) (Praha: Divadelní ústav, 1995)


Speciální genderové číslo Sociologického časopisu 1/1995, s M.Čermákovou, eds., (Praha: SoÚ 1995).


Lidská práva, ženy a společnost, ed. (Praha: Evropské středisko pro výchovu k lidským právům, 1992).


Feministické číslo Filosofického časopisu 5/1992, s J.Šmejkalovou, eds. (Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1992).


Research Articles:


2002 - " Tschechien: Die Republikanische Partei der Tschechoslowakei" (Czech Republic: The Republican Party of Czechoslovakia), in: H.Amesberger/ B.Halbmayr (eds.) Rechtsextreme Parteien - eine mögliche Heimat für Frauen?, Opladen: Leske + Budrich, pp.211-250


2002 - "Women and Science: Review of the situation in the Czech Republic", in: National Reports: Eastern and Central European Countries and Baltic States, Brussels: European Commission, collected manuscripts (co-author: Marie Cermáková), 17 pages


2002 - "Politická reprezentace žen v České republice", in: J.Cviková/J.Juránová (eds.) Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky, Bratislava: Aspekt, pp.82-100


2002 -" Pro partnerství muže a ženy". In Cesta a Odkaz T.G.Masaryka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp.164-172


2001 - "Některé teoretické a praktické aspekty problematiky žen ve věde". In Gender - rovné příležitosti - výzkum 4/2001, pp.1-4


2001 - "Veřejnost, politické strany a média". In Lidská práva 1/2001, pp.7-10


1999 - "Women in and After a "Classless" Society", in C.Zmroczek/P.Mahony (eds.), Women and Social Class - International Feminist Perspectives, London: Taylor and Francis/UCL, pp. 69-84


1999 - "The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic 1990-1998", in Czech Sociological Review Vol.7, Nr. 2, Fall 1999, pp.145-165


1999 - "The Public and Human Rights", in The New Presence, Jan. 1999, pp. 22-23


1999 - "Feminismus a moderní spolecnost". In Aspekt 1/1999, Bratislava: Aspekt, pp.166-171


1999 - "Affidamento", in M.Chřibková/J.Chuchma/E.Klimentová (eds.) Feminismus 90.let českýma očima, Praha: One Woman Press, pp.46-65


1999 - "K problému politické reprezentace a občanské zkušenosti žen", in E.Věšínová-Kalivodová/H.Maříková (eds.) Společnost žen a mužů z aspektu gender. Sborník studií. Praha: Open Society Fund, pp. 35-41


1998 - "K humanistickému liberalismu Susan Moller Okinové", in Filosofický časopis 2/1998, roc.46, Praha: Filosofický ústav Akademie ved Ceské republiky, pp.278-286


1998 - "Rod, kultura a demokracie v ceských médiích", in H.Havelková/M.Vodrážka (eds): Žena a muž v médiích, Praha: Nadace gender studies, pp.4-81998 - "Politická reprezentace žen", in Zpráva o stavu lidských práv v Ceské republice v roce 1997. Praha: Ceský helsinský výbor, s.71-77


1997 - "Abstract Citizenship? Women and Power in the Czech Republic", in Crossing Boarders. Gender and Citizenship in Transition, Stockholm: Swedish Council for Planning and Coordination of Research, pp.115-137, (reprinted from Social Politics 1996). (Také publikováno In Gender, State and Society,University of Illinois Press, Vol.3, Nrs 2-3 (Summer/Fall), pp.243-260.)


1997 - "Transitory and Persistent Differencies: Feminism East and West", in C.Kaplan/D.Keates/J.W.Scott (eds.) Transitions, Environments, Translations. Feminism in International Politics. New York/London: Routledge, pp.56-62


1997 -" Od lidských práv k životní volbě", in: Aspekt 1/1997, Bratislava: Aspekt, pp.30-33


1997 - "Ženy a politika v české republice" in Pavla Buchtová et al.(eds.) Feminismus ve střední a východní Evropě, sborník prednášek, Brno: Sdružení žen Medúza, pp.51-58


1996 - "Ignored but Assumed. Family and Gender Between Public and Private Realms", in Czech Sociological Review 1 (Spring), Vol.IV, Praha: Institut of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.63-79


1996 -"Český diskurs o ženách a politice před volbami 1996", in Aspekt 2/96, Bratislava: Aspekt, pp.83-88


1996 - "Ženy v politice a ženská politika", úvod ke knize M.Vodrážky Feministické rozhovory o "tajných službách", Praha: Nadace gender studies, pp. 19-31


1995 - "Dimenze "gender" ve vztahu soukromé a veřejné sféry", in Sociologický časopis Nr.1/1995, Praha: Institut of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.25-38


1995 - "Liberální historie ženské otázky v českých zemích" (In: H.Havelková (ed.) Existuje stredoevropský model manželství a rodiny?/ Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell? Praha: Divadelní ústav, pp.19-30


1995 - "Real existierender Feminismus", in Transit: Europäische Revue Nr.9, hrsg. am Institut für Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Wien. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, pp.146-157


1995 - "Family and Gender in the Changing Relationship between the Public and Private Spheres in Modern Society", in M.Cermáková (ed.) Women, Work and Society. Working Papers. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp.19-32


1993 -" "Patriarchy" in Czech Society", in Hypatia. Special Cluster on Easter European Feminism, vol.8, No.4, Indiana University Press, pp.89-96


1993 - "Women´s Rights in Post-Communist Countries: A Different Starting Point", in Human Rights and Human Rights Education in the Process of Transition to Democracy, Praha: European Information Centre of Charles University, Prague, pp.115-121


1993 - "A Few Pre-Feminist Thoughts", in N.Funk/M.Mueller (eds.) Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the Former Soviet Union, London/New York: Routledge, pp. 62-73


1992 - "Patriarchy in Czechoslovakia in Historical Turns", in Against Patriarchal Thinking, Amsterdam: VU University Press, pp.313-318


1992 - "Kdo se bojí feministické filosofie?" In Filosofický časopis Nr.5/1992, Praha: Filosofický ústav AV ČR, pp.729-740


1992 - "Demokracie pro muže a pro ženy. Filozofická reflexe." In H.Havelková (ed.) Lidská práva, ženy a společnost. Praha: Evropské středisko pro výchovu k lidským právům, pp.81-92
Other Academic Activities:


- Vice-Chairwoman of the Czech Helsinki Human Rights Committee (2006-)

- Chairwoman of the Czech Helsinki Human Rights Committee (1999-2006)

- Member of the Editorial Board of Journal Constelations (1994-)

- Member of the Editorial Board of Journal L'homme (2003-)

- Member of the Editorial Board of the Czech Sociological Review (2002-2006)
Poslední změna: 10. červenec 2017 13:03 
Sdílet na:  
Your Feedback
Contacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Gender Studies

José Martího 31

162 52 Praha 6

Tel.: +420 220 172 431

E-mail:Getting to us