• Lidé
  • Mgr. Tatiana Badurová

Mgr. Tatiana Badurová


tajemnice programu Genderová studia a programu Filosofie v kontextu humanitních věd


studentka doktorských studií na FHS UK,

program Obecná antropologie - intergrální studium člověka,

zaměření na filosofickou antropologii

spoluzakladatelka Společnosti pro filosofickou antropologii


Poslední změna: 5. listopad 2020 13:14 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Tajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám