• Lidé
  • PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.


Oborové zaměření:

sociologie stárnutí a životního cyklu, sociologie medicíny, kvalitativní výzkum (etnografie), sociologie rodinyKontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání a akademická kvalifikace:

2011 – Ph.D., obor Sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně.

2008 – PhDr., obor Etnologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni.

2008 - Mgr., obor Genderová studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2007- Mgr., obor Sociální a kulturní antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Výzkumné projekty:

2018 – 2020 projekt „Ageing as future - Future-related activities regarding age and ageing in cross-cultural perspective“ (financováno Volkswagen Foundation), vedoucí týmu pro Českou Republiku

2017- 2019 projekt “Partnerské vztahy v pozdějším věku” (Grantová agentura České republiky, grant č. 17-06361S), řešitelka projektu

2017 – projekt “Work life-balance and policies of care in Germany and Czechia” (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur), členka týmu

2013 – 2016 projekt “Významy a podoby prarodičovství v České republice“ (Grantová agentura České republiky, postdoktorský grant č. GP13-09399P), řešitelka projektu

2013 – 2015 projekt “Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky” (Grantová agentura České republiky, grant č. 13-18411S), členka týmu

2008 – 2011: projekt "Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti" (Grantová agentura České republiky, grant č. 403/09/0038), členka týmu

2009 – ERSTE Foundation Social Research Fellowships “Generations in Dialogue”, Projekt „Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of “right” old age”, řešitelka projektu

2006 - 2007 - projekt "Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na těhotenství a výsledek porodu" (Grantová agentura České republiky, grant č.403/06/0184), členka týmu


Publikace:

Monografie:

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (forthcoming 2018): Prarodičovství v současné české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-265-4.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-152-7.

Hasmanová, Marhánková, Jaroslava, Martin Kreidl eds (2012) Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.


Odborné statě v recenzovaných časopisech:

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (forthcoming 2018): „“I want (to be) an active grandmother” – Activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with grandmother role.“ Ageing & Society.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2016): “Women’s attitudes towards forming new partnership in widowhood – The search for “your own someone” and for freedom.” Journal of Women & Ageing 28 (1): 34-45.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Jitka Skálová (2016):“ Kritika povinného očkování v ČR – charakteristiky rodičů a diskurzivní rámce, které využívají.“ Naše společnost 14(1) 3-13.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2015): „Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 929-958.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): „“Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51(5): 737-760.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): “The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing.“ Sociology Compass 9 (4): 309-319.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu koncept aktivního stárnutí?“ Sociální studia 11(3): 13-29.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): ““Women are just more active” – gender as determining factor in involvement in senior centres.” Ageing & Society 34(9): 1482-1504.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2014): „Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata.„ Naše společnost 12 (1): 15-26.

Dirga Lukáš, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50 (1): 83-105.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): “(Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení“ Český lid 100(2): 205-221.

Hasmanová Marhánková, J. (2012): “Biografické aktérství a konstrukce “já” v životopisných vyprávěních.” Acta FF 2/2012: 132-158.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2011): “Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing.” International Journal of Ageing and Later Life 2011 6 (1): 5-32.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46 (2): 211-234. IF: 0.652

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří.” Sociologica-Andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin.Mezigenerční vztahy v rodině: 11-26.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): “Těhotenství v perspektivě sociálních věd.” Sociální studia 4: 55-71.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): „Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství: Příklad prenatálních screeningů.“ Biograf 47: 56 odst.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008): "Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří." Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 28-36.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. (2008): „No co, tak je mi šedesát pět let“ – vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí.“ Sociální studia 1 (5): 35-53.

Hrešanová, Ema, Jaroslava Hasmanová Marhánková (2008): „Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (1): 87-113.

Marhánková, Jaroslava. (2006): "Domácí násilí: výpovědi žen žijících v azylovém domě." Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 46-51.


Kapitoly v monografiích:

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Resisting Mandatory Vaccination: The Formation of the "Informed Parent" in the Czech Republic“ pp: 223-247 In Katalin Fábián and Elżbieta Korolczukeds eds. Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Bloomington and Indianapollis: Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-02667-5.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?“ pp: 7-26 In Lukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk eds. Selective Contemporary Chalenges of Ageing Policy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. ISBN 978-83-941568-7-9

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Mapping Leisure and Life Through Ages in the Czech Republic“ pp: 32-42 In Ishwar Modi, Teus Kamphorst eds. Mapping Leisure and Life through the Ages­­­­­­­­­­­­­. New Delhi: Rawat Publications. ISBN: 978-81-316-0855-5.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2012). „Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří.“ in J. Hasmanová Marhánková, M. Kreidl (eds). Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.


Poslední změna: 16. září 2019 14:38 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pracovište studijního programu Genderová studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontaktyTajemnice: Mgr. Tatiana Badurová

tel.č. 774 048 129

Kabinet 2.40 - konzultace po předchozí domluvě mailem


Jak k nám