• Lidé
  • Jaroslava Hasmanová Marhánková

Jaroslava Hasmanová Marhánková

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.Oborové zaměření: sociologie stárnutí a životního cyklu, sociologie medicíny, kvalitativní výzkum (etnografie), sociologie rodiny


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované kurzy

viz SIS


Vzdělání a akademická kvalifikace

2011 – Ph.D., obor Sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně.

2008 – PhDr., obor Etnologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni.

2008 - Mgr., obor Genderová studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2007- Mgr., obor Sociální a kulturní antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Výzkumné projekty:

2018 – 2020 projekt „Ageing as future - Future-related activities regarding age and ageing in cross-cultural perspective“ (financováno Volkswagen Foundation), vedoucí týmu pro Českou Republiku

2017- 2019 projekt “Partnerské vztahy v pozdějším věku” (Grantová agentura České republiky, grant č. 17-06361S), řešitelka projektu

2017 – projekt “Work life-balance and policies of care in Germany and Czechia” (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur), členka týmu

2013 – 2016 projekt “Významy a podoby prarodičovství v České republice“ (Grantová agentura České republiky, postdoktorský grant č. GP13-09399P), řešitelka projektu

2013 – 2015 projekt “Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky” (Grantová agentura České republiky, grant č. 13-18411S), členka týmu

2008 – 2011: projekt "Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti" (Grantová agentura České republiky, grant č. 403/09/0038), členka týmu

2009 – ERSTE Foundation Social Research Fellowships “Generations in Dialogue”, Projekt „Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of “right” old age”, řešitelka projektu

2006 - 2007 - projekt "Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na těhotenství a výsledek porodu" (Grantová agentura České republiky, grant č.403/06/0184), členka týmu


Publikace:

• Monografie

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (forthcoming 2018): Prarodičovství v současné české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-265-4.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-152-7.

Hasmanová, Marhánková, Jaroslava, Martin Kreidl eds (2012) Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.


• Odborné statě v recenzovaných časopisech

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (forthcoming 2018): „“I want (to be) an active grandmother” – Activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with grandmother role.“ Ageing & Society.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2016): “Women’s attitudes towards forming new partnership in widowhood – The search for “your own someone” and for freedom.” Journal of Women & Ageing 28 (1): 34-45.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Jitka Skálová (2016):“ Kritika povinného očkování v ČR – charakteristiky rodičů a diskurzivní rámce, které využívají.“ Naše společnost 14(1) 3-13.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2015): „Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 929-958.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): „“Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51(5): 737-760.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015): “The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing.“ Sociology Compass 9 (4): 309-319.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu koncept aktivního stárnutí?“ Sociální studia 11(3): 13-29.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): ““Women are just more active” – gender as determining factor in involvement in senior centres.” Ageing & Society 34(9): 1482-1504.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Martina Štípková (2014): „Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata.„ Naše společnost 12 (1): 15-26.

Dirga Lukáš, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014): „Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 50 (1): 83-105.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2013): “(Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení“ Český lid 100(2): 205-221.

Hasmanová Marhánková, J. (2012): “Biografické aktérství a konstrukce “já” v životopisných vyprávěních.” Acta FF 2/2012: 132-158.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2011): “Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing.” International Journal of Ageing and Later Life 2011 6 (1): 5-32.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 46 (2): 211-234. IF: 0.652

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2010): “Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří.” Sociologica-Andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin.Mezigenerční vztahy v rodině: 11-26.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): “Těhotenství v perspektivě sociálních věd.” Sociální studia 4: 55-71.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2009): „Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství: Příklad prenatálních screeningů.“ Biograf 47: 56 odst.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008): "Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří." Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 28-36.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. (2008): „No co, tak je mi šedesát pět let“ – vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí.“ Sociální studia 1 (5): 35-53.

Hrešanová, Ema, Jaroslava Hasmanová Marhánková (2008): „Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (1): 87-113.

Marhánková, Jaroslava. (2006): "Domácí násilí: výpovědi žen žijících v azylovém domě." Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 46-51.


• Kapitoly v monografiích

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Resisting Mandatory Vaccination: The Formation of the "Informed Parent" in the Czech Republic“ pp: 223-247 In Katalin Fábián and Elżbieta Korolczukeds eds. Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Bloomington and Indianapollis: Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-02667-5.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?“ pp: 7-26 In Lukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk eds. Selective Contemporary Chalenges of Ageing Policy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. ISBN 978-83-941568-7-9

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2017): „Mapping Leisure and Life Through Ages in the Czech Republic“ pp: 32-42 In Ishwar Modi, Teus Kamphorst eds. Mapping Leisure and Life through the Ages­­­­­­­­­­­­­. New Delhi: Rawat Publications. ISBN: 978-81-316-0855-5.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2012). „Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří.“ in J. Hasmanová Marhánková, M. Kreidl (eds). Proměny partnerství: životní dráhy a rostoucí různorodost partnerských situací v ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-142-8.

Poslední změna: 12. říjen 2018 19:43 
Sdílet na:  
Novinky

Jessica Lynn bude přednášet na KGS


Prezentace a následná diskuse s velvyslankyní Kinseyho Institutu na Indiana University Jessicou Lynn proběhne v sobotu 11. května od 13 hodin v učebně FHS01, José Martího 31. Přednáška se bude konat v rámci světového turné The Butterfly Project, 2018–19. Jessica Lynn is a world-renowned transgender advocate and activist. Her experiences as a transgender woman and parent led her to dedicate her life to spreading awareness and acceptance for gender non-conforming communities around the world. Over the last several years, Jessica has crisscrossed the globe sharing the story of her journey over 700 times in 22 different countries and is now internationally considered one of the foremost transgender speakers due to her dynamic, refreshingly honest speaking style and signature ask-me-anything Q& A sessions.Nebezpečná genderová ideologie v ČR?


7. 3. 2019, 11:00 – 13:00

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Francouzská 171/28, Praha 2Den před Mezinárodním dnem žen bude představena publikace české koalice Social Watch k tématu genderové ideologie.

Publikace reflektuje užívání pojmu genderová ideologie v souvislosti s bojem proti násilí na ženách a ratifikací Istanbulské

úmluvy. Dále se venuje debatě kolem škrtů na rovnost žen a mužů, která je také doprovázena odkazováním na "nebezpečnou

genderovou ideologii". V neposlední řadě publikace zasazuje téma do širšího kontextu zemí V4. Na kulatém stolu se svými

příspěvky vystoupí Veronika Šprincová (Genderová expertní komora), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Lubica Kobová

(Katedra genderových studií FHS UK).

Přijďte s námi diskutovat mimo jiné o tom, jak reagovat na dezinterpretace v prosazování rovnosti žen a mužů.

Svou účast, prosím, potvrďte Markétě Kos Mottlové na: mottlova@padesatprocent.cz, 774 411 151.


Pozvánka ke stažení ve formátu pdf.KGS se letos podílí na 13. ročníku Feminist Theory Workshop


Na konci března se na Duke University bude konat již 13. ročník akce Feminist Theory Workshop, na jehož organizaci se Katedra genderových studií podílí jako mezinárodní institucionální partner.


Keynote Speakers


Laurent Berlant

George Pullman Distinguished Service Professor of English and Center for the Study of Race, Politics, and Cultural Center for the Study of Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Anne Anlin Cheng

Professor of English, Director of American Studies, and affiliated faculty in the Program in Gender and Sexuality StudiesPrinceton University 


C. Riley Snorton

Professor of English and Gender and SexualityUniversity of Chicago 


Kim TallBear

Associate Professor of Native Studies, Canada Research Chair in Indigenous People, Technoscience, and Environment, Faculty of Native StudiesUniversity of Alberta, Canada


Více informací získáte na webových stránkách akce.
FORMY ÚTLAKU SE PROTÍNAJÍ, NÁSOBÍ A NĚKDY STOJÍ I PROTI SOBĚ


o


V dalším z cyklu rozhovorů Seznamte se, gender v deníku Referendum se Ľubica Kobová bavila s indoložkou Blankou Knotkovou-Čapkovou. O sexuálním násilí v Indii, hinduistickém nacionalismu a přínosu postkoloniálních a genderových perspektiv.


Doc. Blanka Knotková-Čapková, PhD. je původní specializací indoložka, bengalistka. Publikačně se zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengálské literatury. Pedagogicky se v širším kontextu věnuje indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na Univerzitě Karlově a na Metropolitní univerzitě Praha. Překládá bengálskou poesii (v poslední době zejména ženských autorek) a odborné texty z angličtiny (např. nové vydání Giddensovy Sociologie). Je členkou Genderové expertní komory ČR.


Rozhovor si můžete přečíst zde.
ŽENSKÁ PRÁCE VČERA, DNES A ZÍTRA


Diskusní večer Ženská práce včera, dnes a zítra proběhne ve středu 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin v Knihovně Gender Studies (Masarykovo nábřeží 8, Praha 2).
Pozvání přijala Libuše Heczková, jedna z autorek knihy Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci, a Ľubica Kobová, editorka knihy Feministky hovoria o práci.


Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace.

Místo si můžete zarezervovat na knihovna@genderstudies.cz.


Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

iva.baslarova@fhs.cuni.cz


Jak k nám