• Aktuality

Aktuality


Soutěž o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů

Soutěž Genderiáda je určena středoškolákům a středoškolačkám a představuje příležitost, jak se vyjádřit k rovnosti či nerovnosti žen a mužů. Mezi konzultujícími najdete i některé vyučující z Katedry genderových studií.

Více informací nalezente zde: web

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám