• Aktuality

Aktuality


Elektronická přihláška ke studiu pregraduálních oborů na rok 2017/18 otevřena

Vážení a milí uchazeči, až do 31. 3. 2017 se můžete přihlašovat ke studiu na naší fakultě!


Vybírat si můžete celkem ze šestnácti bakalářských a magisterských studijních programů v češtině, angličtině, němčině a francouzštině! V letošním akademickém roce máte navíc možnost přihlásit se až do 31. 3. 2017, takže budete mít více času na seznámení s námi a s tím, čím se u nás na fakultě zabýváme. Více o našich studijních programech a oborech naleznete na http://fhs.cuni.cz/FHS-10.html.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám