• Aktuality

AktualityGenderiáda

Soutěž Genderiáda představuje příležitost, jak se vyjádřit k rovnosti či nerovnosti žen a mužů. Středoškoláci a středoškolačky, máte možnost ukázat, jak se díváte na témata jako domácí násilí, sexismus v reklamě nebo platová nerovnost.

4. května 2017
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra genderových studií

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jak k nám